2012. november 12-én ülésezett az MGYK Megyei Elnökök értekezlete ? mgyk.hu


Az idén már ötödik alkalommal összehívott ülést dr. Gara István a területi szervezetek elnökeinek elnöke vezette, melyen 16 területi szervezet biztosította a képviseletét. Az országos elnökséget és a hivatalt dr. Hankó Zoltán, dr. Zalai Károly, dr. Bartus György, dr. Sándor Csaba valamint dr. Horváth-Sziklai Attila képviselték. Az értekezleten els? alkalommal vett részt Hajagosné dr. Hümpfner Rózsa az MGYK nemrégen megalakult Kórházi-klinikai Szervezetének elnöke is.

A napirend egyeztetése után dr. Hankó Zoltán elnök adott részletes tájékoztatást a szeptemberi értekezlet óta eltelt id?szak fontos szakmai, szakmapolitikai eseményeir?l. Beszámolt az ülést megel?z? napokban parlament elé került újabb egészségügyi salátatörvény-tervezet gyógyszerészetet érint? passzusairól, így többek között arról, hogy változik a gyógyszertár definíciója és a gyógyszertárak áthelyezésének szabályozása. Internetes gyógyszer-értékesítést csak gyógyszertár folytathat, a gyógyszerésznek joga lesz a generikus programhoz kapcsolódóan a beteg OEP-ben tárolt gyógyszerelési adatainak áttekintésére. A fiókgyógyszertárak többségében megsz?nik az elektronikus tájékoztató rendszer m?ködtetésének kötelezettsége és a 48 órát meg nem haladó nyitva tartási idej? gyógyszertárak személyi jogos gyógyszerészeire nem fog vonatkozni a másodállás vállalásának tilalma. 

Az ipar?zési adó fizetési kötelezettség bejelentett változása alóli mentességet a Kamara közösen kérte a nagykeresked?kkel; eddigi ismereteink szerint az 500 millió forintos nettó árbevételt el nem ér? gazdálkodó szervezeteknél a kérésünket a Nemzetgazdasági Minisztérium akceptálja. Az elnök beszámolt a szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatban a megyei kormányhivatalokkal és a kormányzati szervekkel folytatott egyeztetésekr?l. Mint mondta, a Kamara célja, hogy a szociális otthonokat els?sorban az adott településen m?köd? gyógyszertárak láthassák el gyógyszerrel.

Dr. Hankó Zoltán tájékoztatott a 2012. szeptember 28-i kormányhatározatban szerepl? kérdésekr?l, így a patikaalapról és a szolgáltatási díj kialakításáról is. Részletesen ismertette a Kamara által képviselt elveket. Tájékoztatott arról, hogy a patikaalap létrehozását és a szolgáltatási díj bevezetését célzó el?terjesztések elkészítésébe az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság a Kamarát bevonta, majd közigazgatási egyeztetés keretében is kérte a kamarai testületek véleményét. A patikaalapról és a szolgáltatási díjról hamarosan kormánydöntés várható. A megyei elnökök részletesen megvitatták, hogy a folyamatok továbbvitele során a Kamara milyen alapelvek mentén és milyen célok érdekében fejtse ki a tevékenységét.

A Kamara tárgyalásokat kezdeményezett az Erzsébet utalvány gyógyszertári elfogadása kapcsán, err?l tájékoztató jelent meg az mgyk.hu weboldalon is. A Vidékfejlesztési Minisztériummal a vidéki gyógyszerellátás fejlesztése érdekében tavasszal megkezdett tárgyalások folytatódnak, az ezzel foglalkozó ad hoc bizottság reaktiválására hamarosan sor kerül. 

Már kevesebb, mint két hét múlva, a Köztestületi Napokkal (2012. 11. 23-24., péntek-szombat) egy helyszínen (Budapest, Danubius Hotel Helia) kerül megrendezésre, az MGYK Országos Küldöttközgy?lése (2012. 11. 25-én, vasárnap), melyre készülve az alapszabály módosítás kérdéseit dr. Bartus György alelnök felvezet?je alapján, az éves költségvetés kérdéseit dr. Zalai Károly f?titkár ismertetése alapján tárgyalták a megyei elnökök; a kamarai alapdokumentum szükséges változásait és a költségvetést tartalmilag és céljaiban is egyhangúlag támogathatónak értékelték.

Dr. Hankó Zoltán elnök felhívta a figyelmet a Köztestületi Napok els? napjának délel?ttjén létrejöv? zártkör? megbeszélésre, melyre meghívták a tiszti gyógyszerészi kar tagjait, valamint a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos tisztikarát és területi vezet?it. A Köztestületi Napok szombat délutáni programjában a különböz? kamarai szervezetek és bizottságok vezet?inek a beszámolójára kerül sor.

 

mgyk.hu