Akkreditációs ?rlapok letöltése ? SE-GYTK DOKUMENTUM


Tájékoztatjuk, hogy a szakképz? helyként való elismerésre vonatkozó pályázatokat a területileg illetékes Gyógyszerésztudományi Kar Tanácsa (régiós felosztás 122/2009. (Vi.12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint) bírálja el, majd a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet III. fejezete alapján az intézmények szakképz? hellyé min?sítésér?l az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnöke dönt. 

A pályázati ?rlapokat szíveskedjenek 2 példányban beküldeni. A min?sítést kérelmez? intézmények az ehhez szükséges nyomtatványt ide kattintva tölthetik le.