2023-ban is egészségügyi menedzser mesterképzés – SE EMK


2023-ban is várjuk egészségügyi menedzser mesterképzésünkre azokat az egészségügyi vezet?ket, vagy vezet?nek készül?ket, akik professzionális szint? tudáshoz szeretnének jutni a szervezetek irányításának témakörében és elkötelezettek a magyar egészségügy folyamatos fejlesztése iránt.

2022. december 20-án ismét megnyílt a továbbtanulni vágyók el?tt a Felvi.hu rendszere, az E-felvételi. Ahogy minden évben, idén is csak ezen a felületen keresztül lehet az MSc képzésre jelentkezni. Az E-felvételi használatához els? lépésként regisztrálni kell a Felvi.hu oldalon.

A felvételi jelentkezés határideje: 2023. február 15.

A 120 kredites egészségügyi menedzser mesterképzésünket 2021. ?szén nappali és levelez? munkarendben is elindítottuk.

Képzésünkre többszörös túljelentkezés van, és a két tagozat munkatapasztalat szempontjából eltér? összetétele miatt fontos számunkra, hogy a legjobb fejl?dési lehet?séget nyújtsuk a hozzánk jelentkez?knek. Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy egy jelentkez? a felvételi eljárás során a nappali és a levelez? munkarend? képzésre egyaránt jelentkezhet. Ez a felvételi döntésnél nagyobb rugalmasságot adhat a leginkább megfelel? képzési forma kiválasztásában, vagyis ez növeli az élethelyzetnek, szakmai tapasztalatnak megfelel? formátumú programba való bekerülés lehet?ségét.

SE EMK

https://semmelweis.hu/emk/2022/12/15/2022-december-20-an-nyit-a-felvi-hu-rendszere/