300 millió forint ?Praxis-váltás? programra - A NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkársága és az Országos Alapellátási Intézet (közös közlemény)


300 millió forint ?Praxis-váltás? programra

A NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkársága korábban tett bejelentésének megfelel?en vissza nem térítend? támogatásokkal kívánja segíteni a fiatal háziorvosok pályakezdését, valamint az id?s kollégák nyugdíjba vonulását, továbbá a kulturált betegfogadási körülmények kialakítását.

A kormány úgynevezett ?Praxis-váltás? program keretében háziorvosi praxisvásárlásra és eszközfejlesztésre ? több körben ? összesen 300 millió forintot oszt szét. A támogatási kiírások elérhet?ek az Országos Alapellátási Intézet (OALI)honlapján.

Praxisjog vásárlása

A NEFMI a praxisjog vásárlási lehet?séggel azokat a háziorvostani szakvizsgával vagy csecsem? és gyermekgyógyász szakvizsgával vagy háziorvosi tevékenység végzésére jogosító licencvizsgával rendelkez? orvosokat támogatja, akik a szakvizsgát, illetve a licencvizsgát 2010. január 1. és 2012. március 31. között szerezték, vagy szerzik meg. A nyertes háziorvosnak vállalnia kell, hogy az anyagi támogatás fejében a támogatás mértékével arányos ideig a megvásárlásra tervezett praxisban végez háziorvosi vagy házi gyermekorvosi tevékenységet.

A praxisjog vásárláshoz igényelt összeg alsó határa 1 millió, maximális összege pedig 4 millió forint. A feladat megvalósítására összesen 200 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatokat a bíráló bizottság megadott szempontrendszer alapján, beérkezési sorrendben folyamatosan bírálja, amíg a rendelkezésre álló keret tart. A pályázatok benyújtásának végs? határideje 2012. április 30.

A pályázat további részleteir?l itt olvashat.

 http://oali.hu/web/uploads/File/palyazat_praxisjog_vasarlasara.doc

Rendel? felszerelése

A NEFMI az indokolt eszközbeszerzéseket és a kulturált betegfogadást biztosító bútorzatok beszerzését is támogatja az alapellátó orvosok körében. A pályázóknak területi ellátási kötelezettséggel és 2002. január 1-jét követ?en szerzett orvosi diplomával kell rendelkezniük, továbbá a praxisjog vásárlásnál részletezett körbe kell tartozniuk. A meglév? praxis felszereléséhez maximálisan 1 millió forint igényelhet?. A pályázatra els? körben 50 millió forintos keretösszeg biztosított, amelyre 2012. február 15-ig lehet jelentkezni. További 50 millió forintra vonatkozó pályázati kiírás jelenik meg az OALI honlapján legkés?bb 2012. április 15. napjáig.

A pályázat további részleteir?l itt olvashat.

http://oali.hu/web/uploads/File/palyazat_haziorvosi_eszkozbeszerzesre.doc

 

Az Országos Alapellátási Intézet mindkét pályázat esetében döntésér?l írásban értesíti a pályázókat.

Az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság a pályázatok sikerét?l a háziorvosi kar fiatalítását, a fiatal doktorok praxishoz jutását, továbbá munkakörülményeik javulását várja.

2012. január 19.