4,5 milliárd forint az egészségügynek - NEFMI (Közlemény!)


Nemzeti Er?forrás Minisztérium

Egészségügyért Felel?s Államtitkárság

4,5 milliárd forint az egészségügynek 

Az év elején tervezettnél jóval kedvez?bben alakul az E. Alap 2011. év végi egyenlege ? az ebb?l származó források egy részét a kormány az egészségügy különböz? területeire forgatja vissza, így

 

A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással a Nemzeti Er?forrás Minisztérium Egészségügyért Felel?s Államtitkársága arra törekszik, hogy 2012-ben a betegút-szervezés a háziorvosok és házi gyermekorvosok szintjén is minél hatékonyabb legyen. Szükség van ugyanis a szakellátást tehermentesít?, befejezett kezelések végzésére képes szektor együttm?ködésének ösztönzésére. Elengedhetetlen továbbá, hogy az igen nagy migrációnak kitett háziorvosi, házi gyermekorvosi körben is támogassuk a munkaer? itthon tartását.

A nemzetközi gyógyszergyártási nehézségek miatt egyes gyógyszerek esetében az utóbbi id?ben átmeneti ellátási zavar alakult ki, ami azonban csak a kórházakban használt gyógyszereket érinti. A kormány elkötelezett abban, hogy gyorsan cselekedve, a szükséges szabályozási feltételeket is megteremtve biztosítsa a hazai lakosság folyamatos és biztonságos gyógyszerellátását. Ennek érdekében az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság létrehozott egy, az átmeneti gyógyszerellátási zavar kezelését koordináló operatív testületet, sürg?sséggel elvégezte az idevágó jogszabályok módosítását, kezdeményezte egyes gyógyszerek külföldr?l történ? azonnali beszerzését, amihez a kormány egy most elfogadott kormányhatározat alapján biztosítja a szükséges, 2011. évi többletforrást is.

Hasonlóan indokolt a ment?k és betegszállítók megemelkedett üzemanyagköltségének fedezése. A három intézkedésre összesen 4,5 milliárd forintot használhat fel az ágazat.

Az egészségügyért felel?s államtitkárság mindent megtesz a magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása, valamint az ágazatban dolgozók életkörülményeinek javítása érdekében.

 

2011. december 13.