? a beteg emberek gyógyulásának egyik ?szentélye? - ? betegközpontú szolgáltatás biztosítása az ország minden pontján ? mgyk.hu


Dr. Zalai Károly f?titkárral és dr. Sándor Csaba alelnökkel beszélgettünk a 2012. június 8-9. között megrendezésre kerül? XIV. Magyar Gyógyszerészi Napok (Részletes program itt elérhet?!) kapcsán, melynek feladata, hogy szakmai oldalról közelítse meg a mindennapok kérdéseit.


- A helyes gyógyszertári gyakorlatról Magyarné dr. Pintér Gabriellával, az új munka törvénykönyve kapcsán dr. Sohajda Attilával, a kommunikáció kérdéseir?l dr. Csóka Ildikóval készült interjú a közelmúltban. Ön miben látja e szakmai konferencia, a XIV. Magyar Gyógyszerészi Napok jelent?ségét?

Sándor Csaba:
- Ezen a rendezvényen ismét olyan ismereteket szerezhetünk, amelyek a napi munkavégzés során elengedhetetlen. Számomra fontos, minden kamarai rendezvény lehet?séget teremt a közösségépítésre, az együttes gondolkodásra. Szükségünk van ezekre, hisz azt az utat, amelyet be kell járnunk együtt, egymást segítve kell megtennünk. A túlél? túra - amelyen jelenleg vagyunk - sajátja, hogy kizárólag egymást segítve teljesíthet?!

? a beteg emberek gyógyulásának egyik ?szentélye? - ? betegközpontú szolgáltatás biztosítása az ország minden pontján ? mgyk.hu  

"A túlél? túra - amelyen jelenleg vagyunk - sajátja, hogy kizárólag egymást segítve teljesíthet?!"
- dr. Sándor Csaba alelnök

Zalai Károly:
- A Magyar Gyógyszerész Napok olyan hagyományos rendezvénye a kamarának, amely gondolatiságában együtt kell, hogy lélegezzen a gyógyszerészekkel, ebben az értelemben tehát örökösen adaptálni kell tudni a rendezvény témáit a mindenkori igényekhez. A plenáris el?adások és a három szekció ezt az igényt hivatott kielégíteni.


"amely gondolatiságában együtt kell, hogy lélegezzen a gyógyszerészekkel, ..."
- dr. Zalai Károly f?titkár

  ? a beteg emberek gyógyulásának egyik ?szentélye? - ? betegközpontú szolgáltatás biztosítása az ország minden pontján ? mgyk.hu


- Az Országos Patikanap során és a Gyógyszerész Napokon is kiemelt szerep jut egy-egy patikamúzeumnak. Mi a szerepe, gyakorlati jelent?sége a magyar patikamúzeumoknak?

SCs: - A múltunk megismerésén keresztül, a gyökereinkt?l juthatunk el a jelenünkhöz, tervezhetjük jöv?nket. A fehérvári Fekete Sas Patikamúzeum barokk épületében található jezsuita fafaragók patikabútora emlékeztet mindenkit, hogy a szakmai követelmények mellett a gyógyszerészeknél milyen fontos volt a környezet, amiben dolgoztak. 


ZK: - Régi gondolat, hogy ha a múltból merítünk, akkor a jöv?t is építjük, de ennél többr?l van szó. A múltunk tárgyi emlékeinek forráshiány miatt egyre kevésbé finanszírozható megóvására, kezelésére fel kell hívni a figyelmet. Ez a ?m?emlék védelmi? tevékenység akár látványossá is válhat, megfelel? erkölcsi- és médiatámogatással.


- Milyen munkát, hozzáállást, hivatásgyakorlást ismer el a szakma 2012-ben Magyarországon? Mi mindenben kell összefogás? Milyen változtatások reálisak?

SCs: - A gyógyszerészet el?tt kizárólag egy, a túlélést biztosító út áll, a jogkövet? hivatásgyakorlás. Ennek középpontjában áll az ember, aki a gyógyszertárba betér. Sokáig a beteg emberekr?l beszéltünk, a betegségek gyógyításáról, de egyre inkább el?térbe kerül a prevenció, a betegek gyógyszerészi gondozása, amely során javulni fog az életmin?ség.


ZK: - A gyógyszerészek mindennapi munkájában jelenjen meg ismét, akár háttér tudatállapotként a hivatás gyakorlásának igénye, hiszen az egyetem elvégzésével erre esküdtek fel. Minél többen tudnak a fiatalok ennek az igénynek megfelelni és a gyógyszerészi hivatás védelme érdekében, gyógyszerészek nagy közösségével aktív csapatmunkát kialakítani, annál hasznosabb és magasabb színvonalú lesz az a munka, er?sebb lesz gyógyszerészi kompetenciánk, szellemi identitásunk. Ehhez jöv?képet mutató, hitet biztosító változtatásokra is szükség van.

 

Az egészségügy, de pláne a gyógyszerkassza aktualitásai nem festenek pozitív környezetet?

SCs: - A gyógyszerkassza tervezett változásai megítélésem szerint egy zsákutcába vezetnek. Az eddig ismert számok alapján elmondható ezeket a változtatásokat a betegellátás színvonalának megtartásával, a min?ségi gyógyszerellátás biztosításával nem lehet végrehajtani, csak akkor, ha a betegek terhei nagymértékben n?nek. Ismerve a lakosság anyagi helyzetét kimondható, újra kell gondolni a számokat. Biztosítani kell a patikai vállalkozások forrásait a min?ségi gyógyszertári munkához, a csökken? árrés-tömeg a már jelenleg is nehéz helyzetben lév? patikák sorozatos bezárásához, a munkanélküli szakemberek sokaságához vezethet.


ZK: - A gyógyszerellátás jelenlegi frusztrált helyzetéb?l a kiutat csak a gyógyszerpiac szerepl?inek együttes gondolkodásával, a nemzetgazdasági helyzet figyelembe vételével a szerepl?k jogos igényeinek összehangolásával látom lehetségesnek. Ugyanakkor a gyógyszerkassza gazdasági kérdésként való kezelése az egészségpolitikai szempontból megalázó, különösen akkor, ha ez a világot uraló pénzpiac igényeként jelenik meg.

 

Feltehet? a kérdés úgy is, hogy a ?Gyógyszerészi kompetenciák ellensúlyozzák és a Széll-Kálmán- tervet?? De meddig feszíthet? a húr?

SCs: - Minden további feszítés beláthatatlan következménnyel jár. A további forráskivonás ellehetetleníti a patikai vállalkozásokat!

ZK: - Van er?söd? gyógyszerészi kompetenciánk, de nincs megfelel? gazdasági háttérrel biztonságosan m?ködtethet? gyógyszertári vállalkozásunk. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a kérdést a törvényhozók a lakosság gyógyszerellátása szempontjából így látják.


- A gyógyszertárak min?ségügyi rendszere és a hivatástudat szükséges és elégséges feltételei a helyes gyógyszertári gyakorlatnak? Miben kell minden gyógyszerész közös szándéka?

SCs: - A hivatástudat nagyon fontos eleme a munkának, a betegközpontúsággal együtt. Fontos minden patika a megszokott magas színvonalú, egységes min?ség? készítményekkel lássa el a lakosságot. Ehhez ad segítséget a patikai min?ségügyi rendszer. A közös szándék csak az lehet, jogkövet? módon magas színvonalú, betegközpontú szolgáltatás biztosítása az ország minden pontján található patikákban.


ZK: - A gyógyszertár az egészség védelmének centruma, a beteg emberek gyógyulásának egyik ?szentélye?. A gyógyszer magas hozzáadott szellemi értékkel rendelkez? termék, ezért a gyógyszerekkel a ?szentélyben? végzett tevékenység is csak magas hozzáadott szellemi értékkel végezhet?. Ezt hívhatjuk helyes gyógyszertári gyakorlatnak is.


- Mennyi id?t, energiát kell/lehet a betegkommunikáció fejlesztésére fordítani egy gyógyszertárban? Fejleszthet?ek az Expediálási praktikák?

SCs: - A kommunikáció az, amikor mindent elronthatunk. Hiába a jó ellátás, hiába a szolgáltatások, egy rossz szó, mozdulat vagy gesztus egy pillanat alatt a kiépített bizalmi rendszert,-  amely feltétele a gyógyszerészi munkának  - összerombolhatja. Fontos a kommunikáció az expediálás során , de a mindennapi életben a személyes példamutatás is egy adott  településen . A kommunikáció most a generikus helyettesítés és hatóanyag alapú felírás során még fontosabbá vált , hisz a gyógyszer készletgazdálkodásunkra súlyozottabban hat, mint eddig. Igen fejleszthet?, és fejleszteni is kell! Ezért került a rendezvény f? témái közé.


ZK: - Fogadjuk el azt a célt, hogy az egyre gyakrabban jelentkez? stressz faktorokat csökkentenünk kell annak érdekében, hogy a gyógyszertári tevékenység hatékony és lendületes legyen. A kommunikáció fejlesztésének ebben is óriási szerepe van. A gyógyszertári stresszt általában ugyanis önmagában nem a munka volumene, vagy az abban rejl? szakmai nehézségek jelentik, hanem a bels? és küls? kommunikáció hiánya. Megfelel? kommunikációval n? az elismertség, az önbizalom és mindezzel más a munkakedv is. A kommunikáció fejlesztésével ezek a jellegek markánsan megjelennek és az adott vállalkozás bels? kultúrájába integrálódnak.


- A gyógyszerészetet és a gyógyszertárakat érint? aktuális szakmai és gazdálkodási kérdések is terítékre kerülnek a Székesfehérvárott megrendezésre kerül? XIV. Magyar Gyógyszerész Napokon?

SCs: - Igen, a fórum nagyon jó lehet?séget ad erre. Ezért is kérek minden gyógyszerész kollégámat, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényt.

ZK: - Az elmúlt évek rendezvényeinek tapasztalata, az ilyen fórumoknak a pozitív visszajelzésekben megmutatkozó támogatottsága is mutatja, szükség van ügyeink, gondjaink kibeszélésére. Az itt elhangzottak nagymértékben orientálják a kamara vezetését, hogy milyen úton kell haladnunk, melyek azok a sarkalatos pontok, amelyeken nem szabad változtatnunk kit?zött céljaink elérése érdekében. Úgy gondolom, hogy ezért egy fórumon van szükség az aktív résztvev?kre, a szókimondásra és természetesen a kritikákra is, nem pedig háttérb?l, a partvonalról bekiabáló sárdobálókra.

 

 

- Köszönöm a válaszokat!

 

 

(szente)