A cél az integritás növelése


„A termodinamika II. f?tétele szerint azok a rendezett rendszerek, amelyeket magukra hagynak, rendezetlenné válnak” – mondta dr. Hankó Zoltán, aki az említett megállapítást a gyógyszerellátásra is vonatkoztatta a Vándorgy?lés szombati napján elhangzott el?adásában.

 

A Vándorgy?lés szombati programja dr. Nyíri László, az MGYK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnöke és dr. Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormánymegbízott köszönt? szavaival vette kezdetét. Dr. Nyíri László annak a reményének adott hangot, hogy remélhet?leg sikerül megbeszélni közös dolgainkat. Megismételt egy korábbi interjúban már elhangzott mondatot, miszerint nem biznisz-konferenciát szerveztek, végezetül pedig kitért a kamarai munka fontosságára. Dr. Demeter Ervin – aki nyolc éve vezeti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatalt – a megyér?l osztott meg néhány információt és felhívta a figyelmet arra, hogy már nem igaz, hogy minél keletebbre megyünk, annál szegényebb régióval találkozhatunk. Örömének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy a Kamara Lillafüredet választotta a rendezvény helyszínéül, majd jó tanácskozást kívánt.

A cél az integritás növeléseA délel?tti program els? el?adója dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke volt, aki „A tulajdonosi, gazdasági és szakmai integritás-növelés szükségessége és lehet?ségei” cím? el?adásában a gyógyszertárak és gyógyszerészek gyógyszerellátás rendszerében betöltött szerepével és integritásával foglalkozott. Több, eddig még hangsúlyosan meg nem fogalmazott tendenciára, kihívásra is felhívta a figyelmet, egyben megoldásokat is javasolt.

„Ott szeretném folytatni, ahol Mráz Ágoston Sámuel tegnap abbahagyta” – utalt a közös gondolkodásra. El?adása bevezet?jében az integritás fogalmát tisztázta és definiálta kamarai értelemben is. Mint mondta, integritás alatt a gyógyszertárgyógyszerpiac többi szerepl?jét?l való befolyásmentességét, illetve a gyógyszerész csorbítatlan rendelkezési jogát érti a gyógyszertár m?ködtetés és gazdálkodás, valamint a gyógyszertárban folyó szakmai tevékenység vonatkozásában.

„Miért beszélünk az integritás növelésér?l, amikor 2017. január 1-t?l jogszabály biztosítja a többségi gyógyszerészi tulajdonlást?” – tette fel a kérdést.  Noha a jogszabályok többségében rendben vannak, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy továbbra is vannak szindikátusi szerz?dések, az ezek kisz?résére történt kezdeményezések eddig eredménytelenek, a hálózatok tovább növekednek és a gyógyszerészek szakmai jogai is sok esetben csorbulnak. Az integritás-növelés szükségességét alátámasztandó, idézte az Európai Unió Bírósága egyik 2009-es döntését is, miszerint a gyógyszerbiztonság, a min?ség és a hatékonyság garanciája a független gyógyszerész, akinek egzisztenciálisan és szakmailag is függetlennek kell lennie. Mint mondta, a bíróság a függetlenséget különösen a gyógyszerpiac többi szerepl?jével szemben tartja fontosnak, mert a beteget is védeni kell a szabad piaci mechanizmusoktól – hangsúlyozta. A továbbiakban több olyan gyógyszerpiaci tendenciát említett (például már a rendszergazdákra is kiterjed? vertikális integrációt), amelyek a gyógyszertárak és gyógyszerészek érdekérvényesítését gátolják; ezek is szükségessé teszik, hogy az integritás kérdéskörével behatóbban foglalkozzanak. Felhívta a figyelmet a magyarországi gyógyszertárláncok tulajdonosainak új nemzetközi szervez?désére is.

A Kamara megfogalmazta a jöv?képét és cselekvési programját, ezek egyik lényeges eleme a gyógyszertárak és gyógyszerészek integritásának a biztosítása. Ennek érdekében fontos, hogy a gyógyszerészek az 51 százalékon felül is minél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezzenek, valamint a tulajdonosi és a szakmai jogaik a mindennapi gyakorlatban is érvényesüljenek. Átlátható tulajdonviszonyokat kell teremteni! Ennek megteremtéséhez több javaslatot is megfogalmazott. Felhívta a figyelmet az ellen?rzések fontosságára, valamint a m?ködési engedélyekkel kapcsolatos elvárásokra. Foglalkozott azzal is, hogy vajon hosszútávon fenntartható-e a többségi gyógyszerészi tulajdonlás rendszere, ha több száz gyógyszertárnak gyógyszer-nagykeresked? a tulajdonosa? Ezért indokolt a gyógyszertárak és a nagykeresked?k viszonyának az újragondolása is. Az integritás az informatika világában is fontos, ennek feltételei ma nem adottak.

A gyógyszertárak gazdasági integritásával kapcsolatban megemlítette, hogy a gyógyszertárak és a nagykeresked?k együttm?ködése elengedhetetlen, ugyanakkor az elmúlt évekkel ellentétben, amikor az ágazat még el volt adósodva a beszállítóinak, mára már kialakult egy egyensúly és így egyenrangú partnerei lehetnek egymásnak.A cél az integritás növelése De hogy ne legyenek kiszolgáltatottak a nagykeresked?knek, szükség van az árrések átalakítására és arra, hogy a kispatikák is kedvez?bb helyzetben legyenek a jelenlegihez képest. A franchise-együttm?ködések kereteit úgy kell végig gondolni, hogy a személyi jogos gyógyszerészek jogszabályban rögzített gazdasági és szakmai önállósága ne csorbuljon. Kitért a kis nagykeresked?k helyzetére is, amelyek gyógyszerbeszerzési lehet?ségei gyakran korlátozottak.

A szakmai integritással kapcsolatban els?ként a kompetenciarendezés kérdéskörét hozta szóba. Mint elmondta, már 2008 márciusában megjelentette a kompetenciarendezés 9 pontját, melynek nagyon sok eleme megvalósult. Ezért a kompetencia-rendezés folyamata mellett már a kompetencia-fejlesztésre is gondolni kell. Ilyenként említette a Komplex gyógyszertári adherencia fejlesztési programot és az EESZT-ben rejl? lehet?ségek kiaknázását. Javasolta azt is, hogy a személyi jogos gyógyszerész jog- és feladatköre a jelenleginél részletesebben és rendeleti szinten kerüljön nevesítésre, melyhez a tárgyalási alapot a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv vonatkozó fejezete adhatja. Szükségesnek tartja továbbá, hogy a gazdasági ismereteink is megalapozottabbak legyenek!

Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy az említettek megvalósításához nemcsak a Kamara aktivitására van szükség, hanem az egyes személyek elkötelezettségére is. Ennek hiányában a mégoly jó intézkedések is „csak fabatkát” érnek. Legvégül a termodinamika II. f?tételét idézte, miszerint azok a rendezett rendszerek, amelyeket magukra hagynak, rendezetlenné válnak. Ez nemcsak a fizikai-kémia világában érvényes, hanem a gyógyszerellátás rendszerére is vonatkoztatható, amely – a felsorolt problémák ellenére alapvet?en rendezett rendszerként m?ködik.

mgyk.gy

Fotó: dr. Nagy Vilmos

A cél az integritás növelése

 

Dr. Nyíri László

A cél az integritás növelése 

Dr. Demeter Ervin

A cél az integritás növelése

A cél az integritás növelése