A GYKTN els? napja: az Etikai Kollégium, a felügyel? bizottságok és a TEÉ ülése


A Gyógyszerész Köztestületi Napok december 2-i napján, a budapesti Hotel Benczúrban tartott rendezvény délel?ttjén egymással párhuzamosan az Etikai Kollégium, a felügyel? bizottságok elnökei és a Területi Elnökök Értekezlete tartotta ülését.

A GYKTN els? napja: az Etikai Kollégium, a felügyel? bizottságok és a TEÉ üléseAz Etikai Kollégium ülését dr. Pintér László elnök vezette. Miután egyperces néma felállással megemlékeztek prof. dr. Paál Tamásról, az els? napirend a területi szervezetek etikai bizottsági elnökeinek bemutatkozása, illetve az elmúlt id?szakban végzett munkájuk bemutatása volt. A következ?kben dr. Nemere Gyula, az Országos Etikai Bizottság jogi szakért?je tartott el?adást az etikai határozatok formai és tartalmi követelményeir?l, illetve az etikai ügyekre vonatkozó bírósági gyakorlatról. A harmadik napirendi pont el?adója dr. Pintér László, a Kollégium új elnöke volt, aki röviden visszatekintett eddigi munkájára, és tájékoztatta a tagokat az elkövetkezend? feladatokról.

A felügyel? bizottságok elnökeinek ülését dr. Gutay Tibor, az Országos Felügyel? Bizottság elnöke vezette, és részt vettek rajta az Országos Felügyel? Bizottság tagjai és a területi bizottságok elnökei és alelnökei. Az értekezletet azért hívták össze, hogy felelevenítsék azokat a szempontokat, amelyek mentén a felügyel? bizottságoknak az ellen?rz? munkájukat végezniük kell, a területi szervezetek szintjén éppúgy, mint országos szervezet esetén. A GYKTN els? napja: az Etikai Kollégium, a felügyel? bizottságok és a TEÉ üléseCél, az egységes m?ködési gyakorlat kialakítása és meghonosítása. Az általános ellen?rzési szempontok számbavételét követ?en, a következ? napirendi pontban az országos FB saját m?ködése során megélt tapasztalatok felelevenítésével igyekezett kézzelfoghatóvá tenni a korábban elhangzott, általános szempontokat. Ezt követ?en az egyes területi szervezetek képvisel?i kaptak szót, és számoltak be munkájukról, tapasztalataikról, esetleges gondjaikról. Az ülésen mindvégig jelen tudott lenni, dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet? is, akinek a jelenléte biztosította, hogy a felmerül? kérdések, felvetések ne maradjanak válasz nélkül, az elhangzó információk pedig minél pontosabbak legyenek.

A GYKTN els? napja: az Etikai Kollégium, a felügyel? bizottságok és a TEÉ üléseA Területi Elnökök Értekezlete ülése dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke vezetésével zajlott. Az ülésen részt vett dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke is. Az els? napirendi pont az aktuális témák megbeszélése volt. Dr. Nyíri bevezet? el?adása után a kamarai elnök ismertette a jelenleg folyó jogszabály-módosítási kezdeményezéseket – az energiaellátás, a GYSE-szabályozás, az alapanyagok, illetve a magidíj és a kormánnyal tervezett stratégiai együttm?ködés ügyében folynak az egyeztetések. Beszámolt arról is, hogy milyen kérdésekben kezdeményezett a Miniszterelnöki kabinetiroda azonnali intézkedéseket. Ilyen pl. a magisztrális díj és a GYSE piac szabályozásának átfogó felülvizsgálata. Szólt a rezsitámogatásról is; a remélt kompenzáció hiányában kb. ezer településen sz?nhet meg a gyógyszerellátás. A NOR problémáival és a jelenlegi struktúra védelemének kérdéskörével is foglalkozott beszámolójában.

mgyk.hu
Fotó: Dr. Nagy Vilmos