A Gyógyszerész Köztestületi Napok elé – beszélgetés dr. Sándor Csabával


A Gyógyszerész Köztestületi Napok elé – beszélgetés dr. Sándor CsabávalA 2022-as, a XI. Gyógyszerész Köztestületi Napok (GYKTN) – a járványhelyzet elmúltával – újból személyes jelenléttel kerül megrendezésre december 2-3-án. A szervezési kérdésekr?l dr. Sándor Csabával, a rendezvény technikai hátterét biztosító Békéshelp Kft. igazgatójával, a Kamara országos titkárával beszélgettünk.  

– Az idei immáron a hatodik alkalom, hogy a Békéshelp Kft. szervezi a Gyógyszerész Köztestületi Napokat…

– Valóban, a járvány el?tti évekhez hasonlóan e cég fogja bonyolítani mindazokat a technikai feladatokat, amelyek számlázással, szállásfoglalással, helyszínbiztosítással stb. kapcsolatosak. Az idei rendezvény azonban különbözik a tavalyitól, amikor is a COVID miatt online tudtuk csak megtartani az összejövetelt. A kényszer? kihagyás után az MGYK rendezvényeit újból személyes jelenléttel szervezzük. A meghívókat már eljuttattuk a szükséges helyekre.

– A helyszínválasztás és az id?pont is a hagyományoknak megfelel?, a budapesti Benczúr Hotel…

– Az elnökség döntése alapján a Gyógyszerész Köztestületi Napok minden alkalommal Budapesten kerül megrendezésre. A f?város központi elhelyezkedése lehet?séget nyújt a megközelítésre közúton, vasúton egyaránt… és igen, minden év november végén, december elején tartjuk. Mindig úgy próbálunk id?pontot találni, hogy lehet?ség szerint a lehet? legkevesebb id?t kelljen távol tölteni a kollégáknak a gyógyszertáraiktól és a vasárnapjuk is szabad maradjon, ezért péntekre és szombatra szerveztük a rendezvényt.

– Kiket várnak az összejövetelre?

– Minden kollégát szeretettel várunk. Remélhet?leg a programok – az egyes blokkokban a mindennapok számos szakmai problémáját járjuk körbe – sokak számára vonzóak lesznek.Szeretnénk, ha a megyéi elnökök, az alelnökök, a bizottsági elnökök, ifjúságért felel?sek és az elnökség tagjai is minél nagyobb számban vennének részt a rendezvényen.

– Mi a helyzet a részvételi költségekkel?

– A költségek minden területen nagymértékben megemelkedtek, ezért sajnos nekünk is emelni kellett árainkat, de törekszünk a költséghatékonyságra. A regisztrációs díj 15.000 Ft, a nyugdíjas kollégák ebb?l jelent?s kedvezményt kapnak. Nagyon fontosnak tartjuk az is, hogy a fiatal kollégák minél inkább bevonásra kerüljenek a munkánkba, ezért a 35 év alatti gyógyszerészeknek ötven százalékos kedvezményt biztosítunk a regisztrációs költségekb?l. Ha a küldöttek a GYKTN els? napján is megjelennek, akkor azt kérjük a megyei kollégáktól, hogy anyagi lehet?ségeikhez mérten támogassák a kollégák részvételét, vagy a regisztrációs díj átvállalásával, vagy bármi egyéb könnyítéssel.

Id?pont: 2022. december 2-3.
Szervez?: Magyar Gyógyszerészi Kamara a Békéshelp Nonprofit Kft-vel.
Részvétel: A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.
A Jelentkezési lap, a programtervezet és a további részletek az alábbi linken érhet?k el:
https://www.mgyk.hu/xi-gyogyszeresz-koztestuleti-napok-8211;-2022-december-2-3.html

– Programtervezetük látva úgy t?nik, zsúfolt nap elé néznek. Milyen elvek mentén állították össze az el?adásokat?

– Péntek délel?tt a bizottsági összejövetelekre, az FB és az EB ülésére, valamint a Területi Elnökök Értekezletére kerül majd sor. A délutáni program során pedig törekedtünk arra, hogy minden olyan területet érintsünk, ami a jelenlegi id?szakban a gyógyszerészeket leginkább érdekli. Így például szó esik majd a rezsiválságról, a láncokról, ahogy az adherencia-fejlesztés lehet?ségeir?l is. A létszámkérdésr?l, az új kompetenciákról, az adatrabszolgaság kérdéseir?l szó esik majd.

– A korábbi rendezvényeken társasági programmal zárult a nap. Ez idén se marad el?

–Természetesen nem. Folytatjuk a megkezdett hagyományt, amely során – a közösségi életet összekovácsolandó – társasági programként svédasztalos adventi vacsorát tartunk. Ehhez kapcsolódóan a bükki, bogácsi AZ pince boraival ismerkedhetnek meg a résztvev?k.

Reméljük, hogy minél többen tisztelik meg rendezvényünket a kollégák. Úgy gondoljuk, nagyon fontos a közösségépítés. A COVID ezt próbálta szétrombolni, a célunk az, hogy ne csak szakmai közösség legyünk.

B.  Zs.

Címlap: GYKTN 2019