A gyógyszertári munkatársak kötelez? véd?oltásáról


A Magyar Közlöny 144. számában megjelent a Kormány 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete a koronavírus elleni véd?oltás kötelez? igénybevételér?l.

 A rendelet 1. § (1) bek. b) pontja értelmében a közvetlen lakossági gyógyszerellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál sem hozható létre olyan jogviszony, amelynek keretében „az egészségügyi tevékenységet olyan az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir?l szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény 4. § a) pontja szerinti egészségügyi dolgozó, illetve az Eütev. 4.  § c) pontja szerinti rezidens végezné, aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni véd?oltást (a továbbiakban: véd?oltás) nem vette fel”. Tehát a közforgalmú és a fiókgyógyszertárban foglalkoztatottakra is vonatkozik a véd?oltás kötelez? felvétele.

Ezen kötelezettség alól „mentesül az a foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a véd?oltás felvétele”, és ezt a rendeletben körülírt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

„Egydózisú” véd?oltás esetén a véd?oltást, kétdózisú véd?oltás esetén az els? dózisát szeptember 1-ig fel kell venni. További részletek olvashatók a Közlönyben, illetve a Gyógyszerészi Hírlapban részletesebb ismertetést is megjelentetünk.

 A véd?oltás felvételének szervezésében – szükség esetén – a korábbiakhoz hasonlóan a Kamara segítségét biztosítani fogjuk.

 

Budapest, 2021. július 30.

Dr. Hankó Zoltán
elnök