A kistelepülések gyógyszerellátásáról – A Vándorgy?lés elé


A Vándorgy?lés A gyógyszertár-m?ködtetés aktualitásai  címet visel? blokkjában a vidék gyógyszerellátása is szóba kerül: a vitaindító el?adást fórum követi majd. A dr. Nyíri Lászlóval készített beszélgetést kedvcsinálónak is szántuk az összejövetelen való részvételhez.

– Kezdjük a beszélgetést a konkrét adatokkal! Mit mutatnak a számok a kistelepülések gyógyszerellátásával kapcsolatban?

– Hazánk településszerkezetét megvizsgálva látjuk, hogy a kb. 3150 összes helység több mint 75%-a (2400) a lakosság számát tekintve 2000 f? alatti, az 1000 f?nél kevesebb lélekszámú települések aránya pedig több mint 50%. Ezen falvak elhelyezkedése nagyon elszórt. Számítások szerint az ilyen kis helyeken él?k gyógyszerellátásának helyben történ? biztosítása nagyon nehéz feladat. Jelenleg a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak m?ködésének köszönhet?en azt mondhatjuk, hogy a települések többségében van gyógyszerellátás.

A kistelepülések gyógyszerellátásáról – A Vándorgy?lés eléHa ezeken az egy gyógyszertáras településeken tovább elemezzük a gyógyszerellátás szerkezetét, nagyon jelent?s különbségeket találunk az ellátott lakosságszám tekintetében is. Van 500 f? alatti faluban m?köd? közforgalmú gyógyszertár és olyan is, ahol több ezer a lakosságszám.

– A kis forgalmú vidéki gyógyszertárak m?ködtetését milyen tényez?k befolyásolják?

– Nagyon sok tényez? befolyásolja. Ezek között a legfontosabb az állami-önkormányzati szerepvállalás. De nagyon fontos a fiókpatika m?ködtetés, a szociális otthonok ellátási kérdése, az egészségügyi intézményi jelleg gyakorlati elismertetése (helyi adók és kedvezmények), a m?ködési célú támogatások folyamatos valorizációja, a szolgáltatási jelleg? díjak arányának növelése a gyógyszertár m?ködtetés gazdálkodásának biztosításához és ezek mértékében a „kicsik” preferálása.

Sokat segíthetne a gyógyszertárak m?ködési finanszírozásában, hogy a már megel?legezett támogatási díjakat még hamarabb kapjuk meg a NEAK-tól. Keresnünk kell a pályázati lehet?ségeket is, amelyek kedvez? forrást biztosíthatnak a felújításokhoz és b?vítésekhez, modernizációhoz.

Jelent?sen befolyásolja a kis gyógyszertárak gazdaságos m?ködtetését, hogy a gyárak és nagykeresked?k ajánlataiban általában a kis volumen miatt rendre hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az átadási árakban. Ugyancsak hátrányosan érinti ?ket a nagyok és hálózatok rendszeres árkedvezménnyel kecsegtet?, agresszív marketing tevékenysége.

– A Kamara mit tud tenni a kiegyensúlyozottabb gyógyszerellátással kapcsolatban?

– A Magyar Gyógyszerészi Kamara egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a vidék gyógyszerellátása kormányzati támogatással a jelenlegi szinten stabilizálódjon és tovább javuljon. Ezért úgy véljük, hogy az állami szerepvállalás e szektor támogatásában a jöv?ben sem mell?zhet?, s?t további segítség szükséges a fiatal gyógyszerészek számára vonzó vidéki élettér kialakításában és a legkisebb gyógyszertárak gazdaságos m?ködtetésében.

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a gyógyszertárral nem rendelkez? települések gyógyszerellátását nagyon átgondoltan és körültekint?en kell fejleszteni, nehogy a közeli, egyébként is gazdálkodási nehézségekkel küzd? gyógyszertárak kerüljenek lehetetlen helyzetbe. Minden egyes ilyen jelleg? fejlesztésnél a helyben lév? kamarai területi szervezet véleményét és egyetértését is elengedhetetlennek tartanám az engedélyezés el?tt.

– A sikeres generációváltáshoz, a fiatalok tulajdonszerzéséhez is nélkülözhetetlen az állami támogatás…

– A fiatal gyógyszerészek tulajdonszerzéséhez továbbra is rendelkezésre áll a Patika Hitelprogram és a t?kealap. Ezek igénybevétele 2020. december 31-ig meghosszabbodott és jelent?sen kedvez?bb kondíciókkal vehet? igénybe mint korábban.

– A Vándorgy?lésen elhangzó vitaindító el?adásában kitér az esetleges kitörési pontokra is?

– Igen. Kitörési pont lehet a gyógyszertárak számára és integritásuk lényegében kikezdhetetlen lehet , ha olyan együttm?ködési formákat preferálnak, amelyek a jogszabályok által biztosított függetlenségüket gazdaságilag is biztosítja. Biztos vagyok benne, hogy a strukturális rendszerváltásunk csak akkor lehet hosszú távon tartós, amennyiben nem engedjük át a gyógyszertáraink irányítását semmilyen szinten a nem gyógyszerészi tulajdonosoknak és küls? érdekeknek.

B. Zs.