A közelg? Patikanap elé – A szervez? cég ügyvezet?jét, dr. Sándor Csabát kérdeztük


A közelg? Patikanap elé – A szervez? cég ügyvezet?jét, dr. Sándor Csabát kérdeztükDr. Sándor Csabával, a Békéshelp Kft. ügyvezet?jével a Patikanappal kapcsolatos szervezési kérdésekr?l beszélgettünk.

– A Békéshelp Kft. nem el?ször vesz részt a különféle kamarai események, így a patikanapok szervezésében. Ez az alkalom azonban különbözik az el?z?ekt?l. Mi ez a különbség?

– Valóban, a Magyar Gyógyszerészi Kamara rendezvényeit évek óta mi szerveztük, most azonban a különbség az, hogy idén ezt el?ször teljes mértékben csak a Békéshelp Kft. végzi.

– Milyen szempontok vezérelték Önöket a szervezés során, például a helyszín kiválasztásakor?

– Próbálunk visszatérni a pandémia el?tti helyzetbe, amikor még személyes jelenléttel lehetett megtartani a kamarai rendezvényeket. Fontosnak tartjuk az ilyen találkozásokat, sokkal eredményesebb lehet így dolgozni, mint online. A következ? személyes jelenléttel tartott összejövetel a novemberi Gyógyszerész Köztestületi Napok lesznek. Fokozatosan próbálunk visszatérni a korábbi rendszerhez, így most csak egynapos programot szervezünk, csak a környez? megyékb?l hívjuk a gyógyszerészeket, de szerintem ez jó út ahhoz, hogy két év szünet után mindnyájan visszataláljunk a járvány el?tti helyzethez. Idén csak központi rendezvény lesz, de szeretnénk, ha jöv?re ismét lennének megyei megnyitók. A helyszínválasztáskor fontos szempont volt, hogy az könnyen megközelíthet?, központi legyen.

– A megnyitó el?tti nap az országos elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete tagjai kihelyezett ülést tartanak Kecskeméten. Ezzel kapcsolatban milyen szervezési kérdések merültek fel?

– A helyszín biztosítása mellett kiemelném, hogy az ülésen történ? aktuális kérdések megvitatása után közös vacsorán vesznek részt a kollégák, ahol a térség egészségpolitikai vezet?i is meghívást kapnak. Ezt a kapcsolatépítés szempontjából nagyon fontosnak tarjuk, ez alkalmat nyújt a térség egészségüggyel kapcsolatos kérdéseinek megvitatására. E mellett példaként említhetem, hogy a rendezvényen, a korábbiaktól eltér?en a sz?r?busz nem egy, hanem két napig lesz jelen, természetesen ennek technikai részleteinek biztosítása is a mi feladatunk. Említeném még a megnyitó utáni szakmai programot, ahova várjuk a kollégákat. Utána pedig az MGYK Ifjúsági Állandó Bizottságának tagjai tanácskoznak majd.

– Mi lesz a mottója a rendezvénynek?

– Mit kíván a magyar beteg? – ezt a gondolatkört járjuk körbe az el?adásokon. Amikor a patikanapi rendezvények elkezd?dtek évekkel ezel?tt, bemutattuk a patikáinkat, az abban végzett tevékenységeket, a gyógyszerész hivatást. Azt gondoljuk, hogy most fontos beszélni arról is, melyek azok a kérdések, amelyek a betegeket a legjobban foglalkoztatják, milyen irányba induljunk el, folytassuk az utunkat, annak érdekében, hogy elégedetten, biztonságos ellátást megkapva hagyhassák el gyógyszertárainkat az ellátottak.

– Id?arányosan hogyan állnak a szervezéssel?

– Gördülékenyen megy a munka, ebben sokat segítenek a Bács-Kiskun megyei szervezet hivatali munkatársa,  tagjai is.

Remélhet?leg az idei rendezvény is nagy érdekl?désre tart számot!

mgyk.gyh