A közelg? Patikanap elé – az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnökét, dr. Kasziba Istvánt kérdeztük


A közelg? Patikanap elé – az  MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnökét, dr. Kasziba Istvánt kérdeztük Az Országos Patikanap kecskeméti központi megnyitójával kapcsolatban dr. Kasziba Istvánt, az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnökét kértük egy rövid beszélgetésre.

– 2019-ben már tartottak egy patikanapi megnyitót Kecskeméten, akkor még nem Ön volt a megyei elnök. Hogy hogy ismét erre a városra esett a választás?

– Bács-Kiskun mindig élen járt a kamarai rendezvények szervezésében már a múltban is, és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni a jöv?ben is, ezért nagy örömünkre szolgál itt a megyében, hogy ismét Kecskemétre esett a választás. Ez nagy megtiszteltetés számunkra. A 2019-es rendezvényen a város nagy érdekl?dést mutatott, valószín? ez is nyomott a latba.

– Milyen érdekl?désre számítanak most?

– Remélhet?leg ugyanakkorára. A mostani rendezvényen is jelen lesz a sz?r?busz, és már most akkora az érdekl?dés, hogy két naposra tervezzük a sz?rést. A patika mellett lév? iskola diákjainak bevonásával is történne ez, fontosnak tartjuk ugyanis, hogy minél korábban megismertessük a fiatalokkal hivatásunkkal. Továbbá az is fontos számunkra hogy a lakosság minden korosztályán végezzük a sz?réseket, hisz a magyar emberek egészségi állapota az egyik legrosszabb Európában.

– Az eddigi patikanapoknak mindig volt egy mottója, központi gondolata. Az ideinek mi az?

– Az idei Patikanap központi gondolata, hogy „mit kíván a magyar beteg”?  Korábban már sokat beszéltünk arról, hogy mit kíván a gyógyszerész, de most arra fókuszálunk, hogyan tudunk minél jobban, minél hatékonyabban a betegek rendelkezésére állni. Szakmapolitikai szempontból az adherencia-program továbbfejlesztése, b?vítése van a porondon, ami a megnyitót követ? szakmai program el?adásaiban is visszatükröz?dik. Ez kiemelt része a rendezvénynek, hiszen fontos kérdés, hogyan tudunk min?ségében is jobb szolgáltatást nyújtani a betegek részére. E mellett fontos kérdés az is, hogy az átvészelt COVID-járvány után mire képes a gyógyszerellátás rendszere, hogyan tud továbbfejl?dni?  

– A rendezvényt megel?z? napon az országos elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete is értekezik.

– Az ülés több szempontból is kapcsolódik a Patikanaphoz. Reméljük, hogy az országos elnökség és a TEÉ tagjai minél nagyobb számban részt tudnak venni a következ? napi megnyitón.

Csütörtöki elnökségi ülés f? témái a Patikanappal kapcsolatos jöv?beli teend?inket és céljainkat foglalja magába, ahol minden területi szervezet képvisel?je megoszthatja tapasztalatait, így kialakítva egy közös utat, amin a gyógyszerészi társadalom jöv?ben el tud indulni annak érdekében, hogy a betegeknek a legmagasabb szint? egészségügyi ellátást tudjuk nyújtani.

Mindenkit szeretettel várunk!

mgyk.gyh