A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. március 19-én tartotta soron következő elnökségi ülését – mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. március 19-én tartotta soron következő ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok határozatképes számban voltak jelen. 

Dr. Hankó Zoltán a napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást, amelyet azzal kezdett, hogy az elnökség „rövidutas” többségi határozattal úgy döntött: az idei Vándorgyűlés Egerben, a Korona Szállóban kerül megrendezésre. Majd ismertette azokat a kedvezményeket, amelyeket a rendezvényre jelentkező 35 év alattiak és a „Táltosképző” fiataljai kaphatnak. Úgyszintén tájékoztatott, hogy a legutóbbi elnökségi ülés határozatának megfelelően a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés ügyében született közleményt az MGYK az MTI-hez eljuttatta, amit számos hazai és erdélyi médium is átvett. A Kamara elnöke a külügyminiszternek és az emberi erőforrások miniszterének is eljutatott egy levelet, amelyben közbenjárásukat kérte a témában; a Külügyminisztérium pozitív visszajelzése már megérkezett. A Kamara fellépését követően a Magyar Egészségügyi Társaság is foglalkozott az üggyel és saját kapcsolatrendszerét is kéri a segítségnyújtásra.

A legutóbbi elnökégi ülést követően franchise témakörében a Kamara az EGIS Látogatóközpontjában miniszimpóziumot tartott, ahol három vitaindítót követően tartalmas konzultáció volt. A kamarai állásfoglalás kialakítása érdekében további együttgondolkodás szükséges a kérdésben – fejtette ki az elnök –, amire az egri Vándorgyűlés megfelelő lehetőséget biztosít.

A gyógyszertári rendszergazdák, az online kapcsolatra alkalmas pénztárgépek fejlesztői, valamint azok a cégek, amelyek a patikák és a NAV közötti adatkommunikációért felelősek, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Egészségügyért Felelős Államtitkárság képviselői részvételével tartottak workshop-t a kamarában – tájékoztatott az elnök. Témái közé tartoztak például a NAV-online adatkapcsolatra alkalmas pénztárgépek telepítésének, engedélyezésének és működésének tapasztalatai, a megbízhatóság, a szervizelés, a jótállás, a cseregépek biztosítása, az adatkommunikáció stb. Az on-line pénztárgépekkel kapcsolatos kormánydöntések két évvel ezelőtti megszületése óta most először sikerült valamennyi érintettet egyszerre egy asztal köré ültetni; az összejövetel az elnök szerint igen hasznos volt.  A konzultáción minden lényeges probléma megvitatásra került. Ezt követően a Kamara és a Rendszergazdák Szövetsége közös javaslatcsomagot állított össze és küldött el a Nemzetgazdasági Minisztériumnak.

Dr. Hankó Zoltán bejelentette, hogy a Kamara elindítja a továbbképzéseit; első alkalommal dr. Bakacsi Gyula vezetésével a tárgyalástechnikáról szerveznek kétnapos tréninget. A Kamara a szakgyógyszerész-képzésbe is bekapcsolódott: Debrecen és Szeged után Budapesten is részt vesznek a szakgyógyszerész-képzésben. Jelentős előrelépés, hogy ez utóbbi helyen immár 18 óra áll a Kamara rendelkezésére a gyógyszertárak vezetésével, gazdálkodásával kapcsolatos kérdések ismertetésére.

Az elnök meghívást kapott a Földművelésügyi Minisztériumban a parlagfű-mentesítéssel foglalkozó munkacsoportba; a tervek szerint a gyógyszerészek is részt vehetnek a komoly allergiás potenciállal bíró parlagfű-mentesítést célzó kommunikációs kampányban.

Az önkormányzatokkal folyó kapcsolatépítés részeként az elnök egyeztetett a települési önkormányzatok szövetségének elnökével, dr. Csapi Bence pedig arról számolt be, hogy már több területi szervezet felvette a kapcsolatot a megyei és települési önkormányzatokkal. Ő pedig – mint a téma felelőse – olyan konzultációt szervez, amelyen a gyógyszerész polgármestereket, alpolgármestereket, önkormányzati képviselőket ültetik egy asztalhoz.

Dr. Hankó Zoltán beszámolt, hogy az UniCredit Bankkal március elején aláírták az együttműködési megállapodást, amely a gyógyszertáraknak, gyógyszerészeknek és gyógyszertári alkalmazottaknak kedvező számlavezetést tesz lehetővé.

Döntés született, hogy az idei patikanap országos megnyitójára Komáromban kerül sor és a tervek szerint ekkor olyan népegészségügyi programokat hirdetnek meg, amelyeket egy éven át (a következő patikanapig) a figyelem középpontjában kívánnak tartani.

A Kamara volt a helyszíne annak a március 6-i megbeszélésnek, amelyre – az MGYT-vel közösen szervezve – a négy gyógyszerészképző hely dékánjai voltak hivatalosak. A megbeszélés apropója a felvételi ponthatár jelentős változása volt. Közös cél, hogy annyi gyógyszerész képzése legyen állami finanszírozással biztosított, ahányra szükség van. A megbeszélés résztvevői megállapodtak abban, hogy közös dokumentumban rögzítik javaslataikat. Az ehhez szükséges adatgyűjtés az elnökségi ülés időpontjában még nem fejeződött be.

Dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetésen vett részt az EMMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztályán, amelynek témája az első félévi salátatörvény előkészítése volt. Az elnök az egészségpolitikai koordinációért felelős helyettes államtitkárral megállapodott abban, hogy az ügyeleti szabályozás és finanszírozás kérdéseiről tavaly decemberben leadott kamarai koncepcióról áprilisban elkezdődhetnek az egyeztetések. Folyik annak vizsgálata, hogy a „zöldpatika” programhoz milyen támogatás nyerhető el.  

A „Táltosképző” márciusi vendége Dr. Bakacsi Gyula volt, aki a konfliktuskezelésről tartott előadást.

Szó esett a néhány gyógyszertárat is negatívan érintő brókerbotrányhoz kapcsolódó bankok fizetésképtelenségéről; a patikák kárainak mérséklése érdekében a kamara közvetítő szerepet vállalt. Az elnök a Patika Profi hálózat gyógyszerészeinek meghívott vendégként tartott előadást a Kamara céljairól.

Az elnök beszámolt, hogy előkészítés alatt áll a NEFI-vel az együttműködési megállapodás és folyamatban vannak a szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos egyeztetések.

Dr. Zalai Károly számolt be a Gyógyszerészi Hírlappal kapcsolatos aktuális szerkesztési kérdésekről. Szeretné, ha az áprilisi Gyógyszerészi Hírlap a Vándorgyűlés előtt eljuthatna  a kamarai tagokhoz.

Ez után az Alapszabály módosításáról szóló javaslatot vitatta meg az elnökség dr. Bartus György előterjesztésében. A javaslatot a tavaszi küldöttközgyűlést megelőzően a területi elnökökkel is meg kell vitatni, ezért az előkészítő munka felgyorsul és március 26-án folytatódik. A küldöttközgyűlés eredetileg tervezett május 9-i időpontja egybeesik a jubileumi Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel, ezért az elnökség úgy döntött, hogy május 15. du. 14 órára hívja össze a küldötteket.

Az elnökség megkezdte a kötelező (kreditpontos) továbbképzések szabályozásának és gyakorlatának áttekintését, hogy rövid időn belül a szükséges korrekcióra javaslatot tudjon tenni. Az elnökségi ülésen a korábban kijelölt munkabizottságok vezetői beszámoltak az eddig elvégzett munkáról. A téma a soron következő elnökségi ülésen ismét napirendezésre kerül.

A következő napirendi pontban a gyógyszertárak gyakorlati működésével kapcsolatos, széles körű felmérést ismertette dr. Ádám György, aki az előterjesztést dr. Bodnár Tamás Nógrád megyei elnökkel közösen készítette. Ennek megtárgyalása után az elnökség egyhangúlag elfogadta azt a határozati javaslatot, miszerint a felsorolt felvetések megoldására az illetékes munkabizottságoktól kér javaslatot. Utolsó napirendi pontként dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be a HENT legutóbbi ülésén elhangzottakról, kiemelve a gyógyszerészek szerepét és feladatait a gyógyszerhamisítás elleni küzdelemben.

Az elnökségi ülés dr. Hankó Zoltán szavaival zárult, aki a Kamara előtt álló új feladatokról, azok teljesítésének szükségességéről ejtett néhány szót.