A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége 2012. október 18-án, a kamara székházában tartotta soron következ? rendes ülését ? mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) elnöksége október 18-án tartotta soron következ? elnökségi ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülésen az elnökségi tagok határozatképes számban megjelentek és a határozatképességet az ülés végéig fenntartották. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette.

Dr. Hankó Zoltán elnök beszámolt az el?z? elnökségi ülés óta történt eseményekr?l, így többek között az MGYK Kórházi-klinikai területi szervezetének megalakulásáról, melynek elnökéül a szervezet közgy?lésén Hajagosné dr. Hümpfner Rózsát választották. Beszámolt az OEP-pel a gyógyszertárak Általános Szerz?dési Feltételeir?l folytatott egyeztetésekr?l, amelyben a Kamara delegációjában a köztestület kezdeményezésére a MOSZ képvisel?i is részt vesznek. Tájékoztatott a gyógyszerész szakképzés ügyében lefolytatott egyeztetésr?l, melyre a Kamara és az MGYT elnöke meghívta az egyetemek, a kollégiumi tagozatok, az ESZTT és a MOSZ képvisel?it is. Az elmúlt napokban az asszisztens-képzés ügyében is egyeztettek a kamarai vezet?k a szakmai kollégiumok, a szakdolgozói kamara, az ESZTT és az asszisztens-szervezetek képvisel?ivel. Október elejét?l a Kamara, az MGYT és a MOSZ által közösen létrehozott Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága elnöke egy évig a Kamara delegáltjaként dr. Csóka Ildikó. Az elnökség felkérte a gazdasági munkabizottságot, hogy a patikai logisztikai költségek racionalizálási lehet?ségeir?l kezdeményezzen egyeztetést a Gyógyszer-nagykeresked?k Országos Szövetsége tagvállalataival.

Az elnök tájékoztatást adott a szolgáltatási díj bevezetésével kapcsolatos el?készületekr?l. Tájékoztatta az elnökséget, hogy a kamara álláspontjának kialakítása érdekében egyeztetett a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága MOSZ által delegált elnökével, valamint a szakmai kollégium gyógyszerellátási tagozatának elnökével. Az elnökség kialakította álláspontját, melynek képviseletére felhatalmazta a tárgyalódelegáció résztvev?it. Az elnök ismertette a patikaalapról az EMMI-vel folytatott megbeszélések eddigi menetét és tartalmát, ahol a Kamarát dr. Sohajda Attila alelnökkel, a kamara gazdasági munkabizottságának elnökével és dr. Torma Árpáddal a kamara közgazdasági tanácsadójával képviselték. A Kamara országos elnöksége az ismertetett koncepció alapján támogatja a delegációt a folyamatok továbbvitelében.

Ezt követ?en az elnökség meghallgatta Dr. Bartus György alelnököt, aki ismertette a kamarai választási szabályzat módosításával kapcsolatos javaslatot, melyet az el?terjeszt?k a területi szervezetek vezet?ivel folytatott egyeztetést követ?en alakítottak ki. Az elnökség felhatalmazta a Kamara jogi munkabizottságát az alapszabály-módosítás el?készítésére. A Min?ségügyi Kézikönyv készítésének folyamatáról ? Magyarné Dr. Pintér Gabriella titkár el?re bejelentett távollétében ? a Kamara elnöke adott tájékoztatót, amelyben kitért arra, hogy a dokumentum lektorálását prof. dr. Paál Tamás vállalta. Dr. Horváth-Sziklai Attila országos hivatalvezet? ismertette a Kamara 2013-as költségvetés-tervezetét. Az elnökség elfogadva a tervezetet, kéri a felügyel? bizottság állásfoglalását, hogy a novemberi küldöttközgy?lés a javaslatot megtárgyalhassa.

 

mgyk.hu