A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár


A XVII. Országos Patikanap megnyitójára 2022. június 10-én került sor a kecskeméti Hunyadi János Gyógyszertárban. Az ünnepi összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár is.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. június 10-én tartotta Kecskeméten, a Hunyadi János Gyógyszertárban a XVII. Országos Patikanapot. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. Takács Péter egészségügyért felel?s államtitkár, részt vettek rajta a helyi közéleti és a gyógyszerészszakmai szervezetek vezet?i, az MGYK elnökségének és a Területi Elnökök Értekezletének több tagja, a helyi és a környez? megyékb?l érkez? gyógyszerészek.

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkárA 2019-es kecskeméti patikanapi rendezvény után idén ismét a Bács-Kiskun megyeimegyeszékhelyre esett a választás. Három éve országszerte a különböz? gyógyszertárakban is voltak rendezvények, azonban az elmúlt két évben a járvány miatt a patikanapi rendezvények elmaradtak, idén pedig a járvány intenzitásának mindössze két hónap óta tartó csökkenése csak egy országos rendezvény megszervezését tette lehet?vé. A mostani helyszínválasztás a folytonosságot jelzi, a pandémia okozta kényszer? szünet után most ugyanabban a városban indult újra a patikanapok rendezvénysorozata.

A korábbiakhoz hasonlóan az idei rendezvénynek is van mottója, ami a Magyar Gyógyszerészi Kamara következ? egy évének, tehát a patikanaptól patikanapig tartó id?szaknak a szakmai programjára is utal. Az idei mottó a „Mit kíván a magyar beteg?”, ami azt jelzi, hogy a Kamara munkájának elkövetkez? egy éve nemcsak a gyógyszerészekr?l, a gyógyszertárak m?köd?képességér?l és a gyógyszertárak által nyújtott szolgáltatásokról szól, hanem a betegek jogos igényeinek a gyakorlatban történ? érvényre juttatásáról is.

A megnyitó napján és a következ? napon is a „Magyarország átfogó egészségvédelmi sz?r?programja” sz?rbusza állt Kecskeméten a lakosság rendelkezésére, ahol különféle sz?r?vizsgálatokra és életmód tanácsadásra nyílt lehet?ség.

Az ünnepirendezvény dr. Komáry Gábor, a házigazda Hunyadi János gyógyszertár személyi jogos gyógyszerészének köszönt?jével vette kezdetét, aki elmondta, saját patikájában is azért dolgoznak, hogy minél inkább megfeleljenek a betegeik elvárásainak. Büszkék gyógyszerész el?deikre, kollégan?ikre, akik e gondolat jegyében tevékenykedve próbálnak megfelelni a betegek elvárásainak.

Dr. Takács Péter,az újonnan kinevezett egészségügyért felel?s államtitkár elfogadta a Kamara elnökének meghívását és köszönt?jében két f? üzenetet fogalmazott meg: az egyiket a Kamarának, a másikat a teljes magyar társadalomnak szánta. Az els?ben köszönetet mondott a gyógyszerészeknek a járvány alatti helytállásukért. Sok esetben ?k voltak az els?k a betegek ellátásában, és bebizonyították, hogy „a lakóhely közeli ellátás zászlóshajói tudnak lenni”. A gyógyszerészekre továbbra is számítanak – folytatta, fontos szerepet szánnak nekik. Másik üzenetében kifejtette, fontos átalakulás el?tt áll a magyar egészségügy, aminek legfontosabb célja, hogy az egészségben eltöltött évek száma közelítsen az európai átlaghoz. Ez ügyben is számítanak a gyógyszerészekre, például a prevenció vagy a lakóhely közeli ellátások tekintetében. Szólt az egészségügyi kormányzat és az MGYK együttm?ködésér?l és arról, hogy személy szerint is fontos célkit?zése a klinikai gyógyszerészi szolgálat fejlesztésének el?segítése, valamint a lakossági gyógyszerellátás területén a gyógyszerhasználati adherencia javítása.

Dr. Szemerédy Gyula Tamás a városországgy?lési képvisel?je következett ez után, aki egyfel?l örömmel konstatálta, hogy ismét Kecskemét adott otthont a rendezvénynek, és ez azt jelenti, hogy jól teljesít a megye több szempontból is. Köszönt?jében visszatekintett a patikaliberalizáció következményeire, illetve a 2010-es kormányváltás után elért eredményekre. „A 2010 után elkezd?dött az együttgondolkodás a kormány és a Kamara között”, és ennek eredményeként komoly energiákat mozgósítottak azért, hogy a piaci szemlélet háttérbe szoruljon és a gyógyszertárak egészségügyi szerepe kerüljön el?térbe. Mindennek megteremtették a jogszabályi hátterét is. A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkárSzólt arról, hogy a stratégiai célkit?zések megvalósításáért még sok tennivaló akad, majd említést tett a Magyar Falú Programról, amelynek egyik feladata a következ? években a vidék gyógyszerellátásának biztosítása. „Ezek a rendezvények is ennek hatékony megvalósítását szolgálják.”

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestereköszönt?jében elmondta, örömmel tölti el, hogy immáron második alkalommal szolgál a város helyszínként ennek a szakmai találkozónak, illetve az ott él?k nagy érdekl?dése övezi a sz?r?programot. Köszönetet mondott a gyógyszerészeknek, hogy a járvány alatt folyamatosan a lakosság rendelkezésére álltak. Végezetül szólt a város utóbbi id?ben elért eredményeir?l, kiemelve Egészségfejlesztési irodájukat, aminek m?ködését a gyógyszertárak figyelmébe ajánlotta. Mint mondta, ez az iroda a jöv?ben „hídként szerepelhet” a különböz? egészségügyi tevékenységek között.

Pászti András helyi önkormányzati képvisel? volt a következ? megszólaló, aki Kecskemét Hunyadiváros városrészét mutatta be.  „Ez a legélhet?bb városrész, számos közösség, baráti kör m?ködik itt” – hangzott el. Aktívak és érdemi munkát végeznek, ahogy a Hunyadi Gyógyszertár munkatársai is. „Ha egészség van, a többi problémát meg lehet oldani” – zárta mondandóját.

Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI f?igazgatója a gyógyszerészek COVID-járvány alatt tanúsított helytállásáért mondott köszönete után a gyógyszerész hivatás fontosságára hívta fel a figyelmet. A gyógyszerész különleges, önmagára büszke foglalkozás – mondta. „Munkája nem a gyógyszerek eladásából áll” – emelte ki. Felhívta a figyelmet a gyógyszerészi gondozás és az adherencia fontosságára, majd feltette a kérdést: „Hogyan tovább?” Válaszában hangsúlyozta, hogy ne a termékportfolió b?vítése legyen az els?dleges cél, hanem új utakat is kell keresniük a betegek igényeinek minél magasabb szinten történ? kielégítéséhez. Sz?rések, prevenció, oltások beadása – érdemes ezeken a gyógyszertárakban is végezhet? feladatokon gondolkodni, ami segíthet fenntartani a gyógyszerészek reputációját.

Prof. dr. Szök? Éva, az MGYT elnöke beszédében kiemelte, hogy ez a nap a gyógyszerészek ünnepe.  „Ez alkalmat ad arra, hogy végiggondoljuk, mi is történt az elmúlt id?szakban? Vajon változott-e a patikai gyakorlat, felismertük-e a betegek igényeit, és ezekhez tudtunk-e alkalmazkodni. Tudtuk-e a betegekkel a kapcsolatot er?síteni?” A COVID által felvetett kérdésekre jó lenne választ találni.  A gyógyszerészet komplex intellektuális tevékenység, sok ága van – folytatta – a szakmai szervezetek ezért ennek a tevékenységnek különböz? részeit helyezik el?térbe. Végezetülkérte kollégákat, hogy a gyógyszerészhallgatókkal a nyári gyakorlatok során nagyon lelkiismeretesen foglalkozzanak.

„A gyógyszerészek korábban is helyt álltak, most is helyt állunk, és helyt fognak állni” – fogalmazott dr. Kasziba István, az MGYK Bács-Kiskun Megyei szervezete elnöke, aki köszönetet mondott dr. Komáry Gábornak, hogy patikája az összejövetel helyszínéül szolgál. Nagy megtisztelésként értékelte, hogy Bács-Kiskun megye megyeszékhelyére esett idén a választás, majd kiemelte: „Minden nap egy patikanap, ami jó kiindulópont ahhoz, hogy a hivatásunkat újabb szintre emeljük a magyar emberek egészségi állapotának javítása érdekében.”

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkárA Magyarország átfogó egészségvédelmi sz?r?programja programigazgatója, Dankovics Gergely köszönt?je következett a továbbiakban, aki elmondta, hogy ahogy azt a sz?r?busz kétnapos jelenléte a városban is alátámasztja, óriási az igény az életmód tanácsadásra, a prevenciós munkára, a különféle sz?résekre. „Ez a 247. helyszínünk, amire 700 gyermek is regisztrált” – mondta. Terveik szerint 2030-ig folytatják munkájukat.

Végezetül dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke köszöntötte a részvev?ket. „Ünnepekre szükség van” – idézett „A kis herceg” cím? könyvb?l. Az ünnepnek azonban céljának is kell lenni – folytatta. A mostani nap az újrakezdés és a megújulás ünnepe. Újrakezdés, mert a COVID miatt számos szakmai program elmaradt. A gyógyszertárak azonban ez id? alatt is hatalmas munkát fejtettek ki. Mint mondta, Pintér Sándor belügyminiszter egy személyes beszélgetés során így fogalmazott: a gyógyszertárak a járvány alatt is mindig elérhet?ek voltak, a gyógyszerészek jól vigyáztak egymásra és a betegeikre, és egyetlen gyógyszertár se vált a járvány gócpontjává. Ezt nagy, elismerésre méltó teljesítménynek tartja. Másrészt a megújulás ünnepeként is tekinthetnek erre a napra. Emlékeztetett: a 2010-ben elkezdett strukturális rendszerváltás sikeres volt, majd a kormánnyal egyetértésben 2018-ban meghirdették a szakmai rendszerváltás programját. Ennek megvalósítása a pandémia alatt megakadt, ezért a program „újra töltése” most a feladat. De más körülmények között kell folytatni a megakadt munkát, mert nemcsak a gyógyszerellátás struktúrájának a meg?rzésével és a gyógyszertári szolgáltatásokkal kell foglalkozni, hanem azzal is, hogy mit kíván a magyar beteg a gyógyszerészt?l és a gyógyszertártól?

A megnyitó után szakmai konferencia következett, ahol az el?adók több oldalról megközelítve, a konferencia mottójának megfelel?en arra keresték a választ, hogy „mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban”. A konferenciáról szóló beszámoló kés?bb jelenik meg.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

 Dr. Komáry Gábor

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dr. Takács Péter

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dr. Szemerédy Gyula Tamás 

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Szemereyné Pataki Klaudia

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Pászti András 

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dr. Szentiványi Mátyás

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Prof. dr. Szök? Éva

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dr. Kasziba István

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dankovics Gergely

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár

Dr. Hankó Zoltán

A megújulás és az újrakezdés ünnepe – A XVII. Országos Patikanap megnyitójának vendége volt az egészségügyért felel?s új államtitkár