A napi gyakorlat oldaláról közelítjük a témát? - mgyk.hu


A napi gyakorlat oldaláról közelítjük a témát? - mgyk.hu   Magyarné dr. Pintér Gabriellával az MGYK Szakmai fejlesztési munkabizottságának elnökével, a felkészülésr?l és a téma - helyes gyógyszertári gyakorlat - fontosságáról beszélgettünk - interjú a XIV. Magyar Gyógyszerész Napokra készülve

- A munkabizottság alapos munkát végzett a téma kidolgozása során illetve a dokumentum elkészítésekor, hogyan alakult ez a folyamat, kik vettek eddig részt benne?

- A napi gyakorlat oldaláról közelítjük a témát, áttekintve a gyógyszertár teljes tevékenységi körét, beépítve a hatósági kívánalmakat. A helyes gyógyszertári gyakorlatra (GPP) szeretnénk egy egységes, jól hasznosítható eljárásrendet  adni a kollegák kezébe. A bizottság tagjai (dr. Ádám György Ferenc, Borotsekné dr. Egri Ágnes, dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Burgetti László, dr. Fodor András, dr. Marton Krisztina, dr. Vimláti Gábor és jómagam) maradéktalanul kiveszik a részüket a munkából, ki-ki néhány fejezetet dolgoz ki, majd együttesen vitatjuk meg és rakjuk össze a részeket egésszé.


- Egy gyakorlatias szemlélet? anyag mindig jól használható ? de képes a változások követésére is?

- A változások követése, az anyag egyes patikákra adaptálása a gyógyszertár vezet?inek a  feladata és felel?ssége lesz. Természetesen a változásokra igyekszünk mindig felhívni a figyelmet, hiszen biztonsággal csak így várható el, hogy valóban a napi gyakorlat számára aktualizált legyen az anyag. Ez pedig munkánk egyik jelent?s célja.

 

- AMGYK Szakmai fejlesztési munkabizottságának koordinálásában jön létre a XIV. Magyar Gyógyszerész Napok szombati programjának ?a gyógyszertárak Min?ségügyi Rendszere? címmel meghirdetett része ? el?adásokra és azt követ?en fórumra is készülhetünk... A részel?adásokat kit?l hallgathatjuk meg, és mi lesz a vezérfonaluk?

"A min?ségr?l általában" dr. Ádám György Ferenc bizottsági tag, országos titkár fog beszélni. ? min?ségbiztosítási szakmérnök is egyben, és t?le elvárhatóan fog átfogó képet adni a témáról (el?zmények, cél, gyakorlat).

Prof. dr. Paál Tamás "A gyógyszertári min?ség a hivatás alapja" címmel a gyógyszertári min?ség múltjáról is képet adva, annak aktualitását ecseteli nem csak a gyógyszer, hanem a szolgáltatás vonatkozásában is. Gondolom a t?le ismert élvezetes el?adásmódban lesz részünk most is, mint mindig.

Dr. Vimláti Gábor bizottsági tag, országos titkár vázlatosan bemutatja az általunk elképzelt és eddig megalkotott Min?ségügyi Kézikönyvet. A kézikönyv elkészítéséhez saját anyagainkon és tapasztalatainkon kívül különböz? forrásmunkák is rendelkezésünkre álltak. ? ismerteti azt is, hogy mi miért más formában gondolkozunk.


- Mit vár Ön személy szerint a fórumtól?

- Remélem, hogy a téma széleskör? érdekl?désre számot tartó, és a fórum során visszajelzéseket is fogunk kapni arról, hogy mit várnak még el a kollegák ezen a téren.


- Hogyan szolgálja a téma megtárgyalása a további ? az alkalmazókkal közösen elvégezhet? ? munkát?

- Olyan anyagot szeretnénk közkézre bocsájtani, amit nem csak a polcon tárolnak a kollegák, hanem a mindennapjaik során hasznosítani tudják. Ehhez a közös gondolkodás igen sok segítséget adhat. Felszínre kerülhetnek olyan dolgok is, ami a mi figyelmünket elkerülte annak ellenére, hogy a bizottság tagjai szinte mind gyakorlati és tapasztalt szakemberek. Továbbá arra is fény derülhet, amit mi fontosnak tartottunk, de a valóságban evidens dolgok és, mint ilyenek nem kell, hogy itt szerepeljenek. Összegezve az általunk elvégzett munka és a még elvégzend? tökéletesedhet, ami a jó min?ség? gyógyszertári munka alapját képezheti.

 

 

- Köszönöm a válaszokat!

 

 

(szente)