A Patikanap elé – Dr. Hankó Zoltánt kérdeztük


A Patikanap elé – Dr. Hankó Zoltánt kérdeztükDr. Hankó Zoltánnal a közelg? Patikanappal kapcsolatban els?sorban szakmapolitikai kérdésekr?l beszélgettünk.

– A pandémia miatt kétéves kihagyás után kerül sor ismét az Országos Patikanapra, azonban ebben az id?szakban is próbálták felhívni a figyelmet e nap fontosságára. Hogyan történt ez?

– A legutóbbi teljes érték? patikanapot a pandémia el?tti utolsó „békeévben”, 2019 júniusában rendeztük. A központi programra az ideihez hasonlóan Kecskeméten került sor, de országszerte voltak patikanapi rendezvények a területi szervezetek koordinálásával és az egyes gyógyszertárakban is. Err?l a rendezvénysorozatról szép emlékeim vannak és a Gyógyszerészi Hírlapban is részletes beszámolók jelentek meg. 2020-ban a járvány elsöpört minden patikanapi kezdeményezést. Tavaly ugyan a rendezvények még elmaradtak, de dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr patikanapi köszönt?je indította el a stratégiai együttm?ködés folytatásával kapcsolatos munkát és számomra emlékezetes, hogy kisfilmekkel köszöntötte a gyógyszerészeket dr. Müller Cecília országos tiszti f?orvos asszony, prof. dr. Merkely Béla rektor úr és Bogsch Erik a Richter vezérigazgatója is. Mindannyian kiemelték a gyógyszerészek kivételes helytállását a járványhelyzetben. Ezzel párhuzamosan egy személyes egyeztetésen dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr úgy fogalmazott, hogy a gyógyszerészek példás helytállását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mindig elérhet?ek voltak, jól gondoskodtak munkatársaik és a betegeik járványügyi védelmér?l, és egyetlen gyógyszertár sem vált járványgóccá. Emlékszem, a patikanapi köszöntések sorát Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott úrral közös tv-interjú zárta, ahol hivatalosan is átvehettem miniszterelnök úr gyógyszerészeknek és gyógyszertári asszisztenseknek írt köszönt?jét.

– Pintér Sándor belügyminiszter az Országgy?lés Népjóléti Bizottsága ülésén elmondta, hogy az egészségüggyel kapcsolatban azt a szemlélet tekinti alapnak, hogy „mi jó a betegnek?”  Az idei Patikanapnak is gyakorlatilag ugyanez a mottója. Ez az egyezés talán el?re vetíti az új Kormány és a Kamara közti szorosabb együttm?ködés lehet?ségét?

– Lehetne véletlen egybeesésnek is tekinteni, hogy a patikanap már korábban meghirdetett mottója (Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban?) és miniszter úr egészségügyért felel?s politikai vezet?ként megfogalmazott elvárása harmóniában van egymással, de ezen a szinten már nem a véletlenek irányítják a cselekvést. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy a patikanapok indításakor – komoly liberalizációs nyomás közepette – a Kamara és a szervez? Galenus Kft. f? célkit?zése az volt, hogy be tudjuk mutatni a magyar társadalomnak, hogy milyen sokrét? és felel?sségteljes munka folyik a gyógyszertárakban és milyen eszközökkel tudjuk garantálni a betegeknek a gyógyszerellátást és a gyógyszerbiztonságot. Amikor kikerültünk a liberalizációs id?szakból, az els?dleges cél az volt, hogy mutassuk meg a magyar társadalomnak: milyen kognitív szolgáltatásokat tudunk biztosítani. Ebben a folyamatban a gondozástól eljutottunk az adherencia-fejlesztésig. Logikus döntésünk tehát, hogy a következ? célkit?zés már nem rólunk és a szolgáltatásainkról, hanem a betegek igényeinek a felmérésér?l szólnak. Örülök, ha a gyógyszerellátással kapcsolatos politikai és szakmapolitikai célok harmóniába hozhatók. Ez mindenkinek jó lehet.

– A megnyitót szakmai program követi. Milyen szempontok alapján állították össze az el?adásokat?

– Ha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy mit kíván t?lünk a magyar beteg, el?ször is ?t kell megkérdezni. Kamarai felkérésre és finanszírozással az elmúlt hónapokban készült egy ezer f?s közvéleménykutatás, amelyikben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyennek látják betegeink a gyógyszertárakat és a gyógyszertári szakembereket, továbbá milyen szolgáltatásokat igényelnek. Ennek a felmérésnek az els? hivatalos ismertetésére itt kerül sor. Egy gyógyszerészek által a konzultatív expediálással kapcsolatos tapasztalatok felmérésére irányuló kutatás is készült, amit szintén be fogunk mutatni. Régi együttm?köd? partnerünk a Nemzeti betegfórum, és kiépítés alatt áll a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségével is egy olyan együttm?ködés, amely a települések szintjén intézményesítheti a gyógyszertárak és a cukorbetegek helyi szervez?déseivel a kapcsolatépítést. Mindkét szervezet elnöki szinten számol be az elvárásokról. A konferencia záró el?adásaiban pedig arra próbálunk választ adni, hogy a betegigények kielégítésére mennyire állnak készen a gyógyszerészek és miként segítheti ezt a tevékenységet a gyógyszerellátás struktúrája. ?szinte leszek: én is kíváncsian várom, hogy mire jutunk a hogyan továbbot illet?en.

– A korábbi években az országos megnyitó mellett megyeiek is voltak, e mellett több gyógyszertár is részt vett a gyógyszerészi hivatás bemutatásában, népszer?sítésében. Idén ilyesmire nem kerül sor, ennek mi az oka?

– Ahhoz, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelel?en az egész országra és sok gyógyszertárra kiterjed?en, ráadásul egységes szakmai program mentén szervezzük meg a patikanapot, az el?készít? munkát már januárban, legkés?bb február elején el kellett volna kezdeni. Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy a járványhelyzet ezt lehet?vé teszi vagy sem. A járványhelyzet mérsékl?dését és a járványügyi el?írások enyhítését követ?en kezdtük el érdemben a szervezést, de akkor már olyan rövid id? maradt a patikanapig, hogy felel?tlenség lett volna elindítani az országos szervezést.

– Hanem jön közbe további veszélyhelyzet, milyen terveik vannak a Patikanappal kapcsolatban?

– Jó lenne, ha jöv?re már újra teljes érték? patikanapot szervezhetne a szakma.

mgyk.gyh