A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekr?l


A speciális gyógyászati célra szánt tápszerek hazai szabályozásában az uniós jogalkotásra tekintettel 2019. február 22-t?l jelent?s változások következnek be. Err?l a kamarai fórumokon (pl. a 2018. decemberi küldöttközgy?lésen) már tájékoztatást adtunk és a MÉKISZ által összeállított tájékoztató is megjelent a Gyógyszerészi Hírlap 2019. januári számában és elérhet? a honlapunkon is.

A MÉKISZ vezet?inek kezdeményezésére most egy olyan, 2018. november 6-i egyeztetés emlékeztet?jét tesszük közzé, amelyet a témában érintett intézmények és szervezetek képvisel?inek a részvételével a MÉKISZ kezdeményezett. Az emlékeztet? szövegét valamennyi résztvev? jóváhagyta.

 

Budapest, 2019. január 21.

Dr. Hankó Zoltán
elnök

Emlékeztet? a speciális gyógyászati célra szánt tászerekr?l/élelmiszerekr?l megtartott szakmai egyeztetésr?l