A szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYK


A szombat délutáni szekcióban el?ször a képzés, a szakképzés és a továbbképzés hármasa került megvitatásra. Dr. Perjési Pál, az Oktatói Állandó Bizottság elnöke ismertette elemzését a képzés jelenlegi helyzetér?l, a curriculumokról, azok kötöttségér?l és fejlesztési lehet?ségér?l.
El?adásában kiemelten megjelentek a gyakorló helyek, a gyakorlatok kérdései, amelyek során a hazánkban m?köd? gyógyszergyártók biztosíthatnának lehet?séget a hallgatók, illetve a gyógyszerészkarok számára. Megfogalmazásra került a képzési, szakképzési programok harmonizációjának igénye is.

Ezt követ?en dr. Ács Zoltán, az Ipari Állandó Bizottság elnöke meger?sítette a felajánlást a gyógyszerész karok felé, és bemutatta a Kamarán belül létrejött legfiatalabb állandó bizottságot. Új elemként került megfogalmazásra, hogy a gyógyszeriparban megjelent a diplomák közötti verseny, ami hangsúlyosabbá teszi a gyógyszerészi kompetenciák újradefiniálásának szükségességét.

Dr. Sohajda Attila alelnök úr, aki a Gazdasági Munkabizottságot fogja össze, a gyógyszertárak gazdasági stabilizációjának makroadatait mutatta be. Szólt a várható növekedésr?l, amit az árrésalapú bevételek estében 2-4 % körül várható. Javasolta, hogy érdemes lenne felülvizsgálni azokat a szerz?déseket, amelyeket a gyógyszertárnak szolgáltatásokat nyújtókkal kötöttek, mind összegszer?ségében, mind tartalmában. Utalt a költségracionalizáció szükségességére, hivatkozva a péntek délutáni blokkban elhangzott lehet?ségekre.

A GYEMSZ-OGYI felhívása  a FoNo megújítására november 30-cal jár le. Az MGYK Szakmai Munkabizottsága is elkészítette javaslatát dr. Brezanóczy Ferenc vezetésével. Az európai palettán a magisztrális gyógyszerek helyzete, szerepe rendkívül heterogén. Szükség van-e magisztrális gyógyszerre? ? hangzott el a kérdés, amire egyértelm?en igen választ kell adni, hiszen néhány speciális gyógyszerkörben így biztosítható a betegek egyéni gyógyszerelése.
A munka nem korlátozódott a jelenleg hatályos vényekkel kapcsolatos el?írások áttekintésére, hanem sokkal szélesebb értelmezte a bizottság a feladatot, így foglalkozott az alapanyag beszerezhet?ség kérdésével és a gyógyszervizsgálattal is. Érintette az árak kérdését és felvet?dött a szignálás témakörének szükségszer? szabályozása is.

A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság titkára az 52  gyógyszertár részvételével futó pilot tapasztalatairól számolt be. A kidolgozásra került standardok és irányelvek segítik a gyógyszerészek munkáját ? hiszen els?dleges cél a szakmai döntéshozatal támogatása, amely segítésére egy szoftver is kidolgozásra került. Ez biztosítja azt, hogy az öngyógyszerelés keretében a gyógyszertárban vény nélküli készítményt keres? beteg részére tényleges evidencián alapuló készítmény, az ?els?ként választandó? hatóanyag kerüljön javaslatra. A projekt keretében létrehozott irányelvek az érintett orvos szakmai kollégium jóváhagyásával kerülnek közzétételre, ami segíthet a gondozási irányelvek társadalmasításában.

Dr. Sándor Csaba alelnök a Kamaráról, mint közösségr?l beszélt, annak fejl?dési és szervezetfejlesztési lehet?ségekr?l.

A rendezvény vendége volt Balog Zoltán az emberi er?források minisztere, akinek látogatásáról már hírt adtunk, illetve elhangzott beszédének szó szerinti leirata is olvasható honlapunkon. A szombat délutáni blokkot fél hat után néhány perccel az Elnök úr zárta, aki egyben meghívta a jelenlév?ket a vasárnapi Küldöttközgy?lésre.

 A szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYKA szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYKA szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYKA szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYKA szakképzést?l az új FoNo-ig ? A Köztesületi Napok szombat délutáni szekciója ? MGYK