A szolnoki patikák különleges történetét foglalta kötetbe - Új Néplap


Új Néplap - 2019.04.10. (12. oldal)

Szolnok:

"Szép kivitel? könyvet jelentetett meg a megyei levéltár a szolnoki patikatörténetr?l. Szerz?je, Berta Ferenc hét esztend? kutatásait foglalta össze számos fotóval b?velked? történeti munkájában. A szerz?vel könyve születésének körülményeir?l beszélgettünk...

– Munkám során került a kezembe Tóth Kató kunszentmártoni ápolón? második világháborús hagyatéka, így mégsem kerülhettem el a velük való találkozást. Az általam leltározott anyagban ugyanis sok gyógyszer is volt. Innen indult az egész történet, s kés?bb, amikor rendbe tettem a város els? gyógyszertárának, az Öreg Patikának a múzeumban található fa és porcelán tégelyeit, már elkezdett érdekelni a téma. 

– Ezek az emlékek milyen korból származnak? 

– Az ezernyolcszázas évek második felér?l, de a dokumentumokkal alátámasztott szolnoki patikatörténet jóval korábbról indul. Az els?, a Damjanich János Múzeumban lev? irat 1779-b?l arról tudósít bennünket, hogy a hely?rségi patikát m?ködtet? katonai tisztvisel?, Franz Leisleither rendezte egyházi tartozását. Katonaváros lévén, az els? patika ugyanis hadi gyógyszertár volt, amit 1774-ben tettek nyilvánossá. Ezt vette meg 1851-ben a Mez?túrról érkezett Scheftsik István patikus, aki átvitte a városháza melletti, azóta elbontott földszintes házba Isteni Gondviselés, vagy, ahogy az emberek ismerték, Öreg Patika néven. A levéltárban, a múzeumban és a könyvtárban található több száz folyóméternyi irat, meg a múzeumi tárgyi anyag átböngészésével elkezdtem a kutatást, aminek eredményeként napvilágot látott a könyvem..."