A Választói névjegyzék közzététele


Kedves Gyógyszerészek!

Az MGYK budapesti Választási Bizottsága mellékelten közzéteszi azon gyógyszerészek névsorát, akik a Budapesti Szervezet tagjai.

A közzététel célja, hogy bármelyik kamarai tag felszólamlással éljen, kihagyás vagy téves felvétel miatt. A kifogásról a TVB-t kell értesíteni a megadott határid?n belül.

A határid? Budapesten 2019. július 1-5-ig (hétf?t?l- péntekig).

A felszólamlás módja írásban történhet postai úton vagy e-mailben.

E-mail cím: budapest@mgyk.hu.

Amennyiben e-mailben érkezett felszólamlás, a felszólamló személyt azonosítani fogjuk. Felszólamlás tárgya pl.: hibás név, névváltozás, elhunyt, nem tagja a Budapesti Kamarának, stb.

A felszólamlások ellen?rzése után a TVB elkészíti a végleges Választói névjegyzéket.

2019. július 10-én helyezi ki a Kamara honlapjaira.

A végleges Választói névjegyzékb?l a területi küldöttek személyére vonatkozó el?zetes ajánlásaikat a névre szólóan kiállított a területi szervezet hivatalos bélyegz? lenyomatával és sorszámmal ellátott, postai úton megküldött ajánlóíveken tehetik meg.

Budapest, 2019. június 28.

Szívélyes üdvözlettel:

Partosné dr. Bárány Zsuzsanna
TVB elnök, MGYK BP

A Választási névjegyzéket itt találja.