A XI. GYKTN kitüntetettjei


A járványhelyzet elmúltával újra megnyílt a lehet?ség, hogy – a hagyományoknak megfelel?en – a Gyógyszerész Köztestületi Napok keretében átadásra kerüljenek a különféle elismerések: a Magyar Gyógyszerészi Kamara díjai, a Pharmacia Alapítvány díja, a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztens Díj. A 2022. december 3-án a budapesti Hotel Benczúrban tartott rendezvény második napján nemcsak az idei, hanem a 2020-ban díjazottak is átvették kitüntetéseiket, amire korábban a COVID-járvány miatt nem volt lehet?ségük. Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak!

 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA ARANYÉRME  a magyar gyógyszerészetért kifejtett kimagasló tevékenység, a példaérték? aktivitású életm? elismeréseként adományozható. 

2020-ban az MGYK Országos Elnöksége a díjat

Prof. Dr. Soós Gyöngyvérnek

adományozta.

A XI. GYKTN kitüntetettjeiDr. Király Áprádné, Soós Gyöngyvér diplomáját 1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerezte. 1982-ben gyógyszerhatástan-toxikológia szakvizsgát, 2015-ben gyógyszerészi gondozás szakvizsgát tett. Több évtizede elkötelezett kutatója, oktatója és szervez?je a gyógyszerészi gondozásnak. Kimagasló tevékenységet folytatott a gyógyszerészi gondozás graduális képzésbe történ? beemelése érdekében. Egyetemi oktatóként a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán évtizedek óta oktatja a gyógyszerészi gondozást. Részt vett a gyógyszerészi gondozás szakképesítés bevezetésében, tematikájának kidolgozásában és oktatásában. Rendszeres el?adó a továbbképzéseken. E tárgyban írt könyvei és közleményei hiánypótlóak, és hozzájárultak a gyakorló gyógyszerészek tudásának és szemléletének formálásához. Alakulása óta tagja a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak. Részt vett az egyes gyógyszerészi gondozási irányelvek kidolgozásában. A Kamarát képviseli a NEAK Technológia Értékel? Bizottságban.  Személye elválaszthatatlan a gyógyszerészi gondozás hazai bevezetését?l és társadalmasításától.

 

2022-ben az MGYK Országos Elnöksége a díjat

Dr. Hodász Istvánnak 

adományozta.

A XI. GYKTN kitüntetettjeiDr. Hodász István, az EGIS volt vezérigazgatója 1991-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet a SOTE GYTK-n.  El?ször marketing területen dolgozott a Glaxo hazai képviseletén, majd Chinoin/Sanofi/Aventis-nél. 1998-ban MBA diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 2006-tól az EGIS-nél kereskedelmi igazgató, 2009-t?l 2022-ig vezérigazgató. 2016-tól évekig a MAGYOSZ elnöke volt. A kamara tagja.

Az EGIS vezérigazgatójaként kezdeményez?je volt a Kamara Ipari Állandó Bizottság létrehozásának, majd tevékenyen hozzájárult a Bizottság programjának kidolgozásához, amelynek egyik legf?bb eleme a graduális képzésben részt vev? gyógyszerészhallgatók ipari gyakorlatának megszervezése volt. A program évek óta sikeresen folytatódik, és jelent?sen hozzájárul a gyógyszerészek ipari ismereteinek megszerzéséhez és ipari foglalkoztatásának kiteljesítéséhez.

Dr. Hodász István különös gondot fordított a lakossági gyógyszerellátásban m?köd? gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek szakmai fejl?dését és elismerését célzó díjak megalapítására és finanszírozására. Kezdeményezésére alapította meg a Kamara a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díjat és a Kiváló gyógyszertári Asszisztensi Díjat, melynek odaítélését teljes egészében a köztestületre bízta és finanszírozását a mai napig biztosította. 

2020 októberében a magyar gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenységéért Magyar Gazdaságért Díjban részesült, amely a pénzügyminiszter által adható legmagasabb kitüntetés. Kiemelked? szakmai életútjának, valamint kiváló vezet?i munkásságának elismeréseként 2022 júniusában a X. kerületi önkormányzati képvisel?testület K?bánya díszpolgári címét adományozta dr. Hodász István részére. A MAGYOSZ november 17-i konferenciáján vehette át a Dr. Orbán István Emlékérmet.

 

PRO PHARMACIE DÍJ

A Pharmacia Alapítvány kurtatóriuma 2022-ben a díjat

Dr. Szabó Sándornak

adományozta.

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

A 2020. augusztusában elhunyt dr. Szabó Sándor – a Pharmacia Alapítvány korábbi elnöke, az MGYK örökös tiszteletbeli elnöke – posztumusz kitüntetését gyermekei, Nagyné Szabó Kinga és Szabó Tamás vették át.

 A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

PRO PRAXIS PHARMACIAE díj a pályakezd? gyógyszerészek hivatás iránti elkötelezettségének, szakmai fejl?désének és eredményes gyakorlati tevékenységének elismerésére adományozható.

A 2020. év díjazottja:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Dr. Csontos Júlia Diána

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

A 2022. év díjazottja:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Dr. Szabó Alexandra 

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

A PRO HOMINE NOBILE PHARMACIAE a magyar gyógyszerészetért kifejtett kiemelked? szakmai és közéleti tevékenység elismerésére adományozható.

A 2020. év díjazottai:

 Dr. Bodó Gabriella

A laudáció itt olvasható.

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Dr. Zák Ferenc

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

A 2022. év díjazottai:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Binó Györgyné dr.

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Dedinszky Csabáné dr.

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

A TANTUS AMOR OPERIS PHARMACIAE elismerés a gyógyszerészi pálya szeretetéért, kiemelked? szakmai tevékenység elismeréseként, példamutató életm?ért adományozható nyugállományba vonuláskor, 60. születésnapon és/vagy az azt követ? 5 évenkénti születésnapok alkalmából. 

A 2020. év díjazottai:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Lakné dr. Kriston Katalin

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

L?rikné dr.  Nemes Mária

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Dr. Váczi József 

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

Zemplényi Ern?né dr. 
(Zemplényi Ern?né dr. 2020-ben elhunyt) 

A laudáció itt olvasható.

 

A 2022. év díjazottai:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Mód László Istvánné dr.

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Dr. Potocsny Mária

A laudáció itt olvasható.

 

 

 

 

Oláh Tiborné dr.

A díjat – egy tervezett m?tét miatt –  nem tudta átvenni, egy soron következ? alkalommal kerül részére átadásra.

A laudáció itt olvasható.

 

KIVÁLÓ GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁSI DÍJ
A díjat a Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi gondozás területén végzett kiemelked? munkájáért a Területi Elnökök Értekezlete döntése alapján adományozza.

A 2022. helyezettjei:

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

 

Ábrahámné dr. Kercsmár Gyöngyi
 Elixír Gyógyszertár gyógyszerésze, Körmend, Vas megye

 

 

 

 

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Kónyáné dr. Bodnár Eszter
Károlyi Gyógyszertár gyógyszerésze, Sajóbábony, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Sasváriné Hertelendy Márta
Szent Benedek Gyógyszertár gyógyszerésze, Hajmáskér, Veszprém megye

 

 

 

KIVÁLÓ GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI DÍJ

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Katona Józsefné
Pátria Patika gyógyszertári szakasszisztense, Tiszafüred, Jász-Nagykun-Szolnok megye

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

Hatos Lászlóné, Horváth Klára
Király Patika gyógyszertári szakasszisztense, Sopron, Gy?r-Moson-Sopron megye

 

 

 

A XI. GYKTN kitüntetettjei

 

 

 

Budai Tímea Ágnes
Arany Sas Gyógyszertár, Bicske, Fejér megye, gyógyszertári szakasszisztense

 

 

 Fotó: Dr. Nagy Vilmos