A gyógyszerészet egy hivatás ? - mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara új konferenciájának meghirdetése kapcsán kérdeztük dr. Horváth Tamás elnököt.

A gyógyszerészet egy hivatás ? - mgyk.hu

Pécs, 2011. február 20. MTA székház -
dr. Horváth Tamás az MGYK elnöke , a
Magyar Gyógyszerészi Kamara
IV. Vándorgy?lését megel?z?
regionális egyeztetésen

 

Milyen szerepe van a kamara országos rendezvényeinek a gyógyszerészet és a gyógyszerészek életében?

A gyógyszerészet egy hivatás. Ez annak ellenére igaz, hogy a hivatás-jellegét az elmúlt években megkérd?jelezték, és 2006-ban számos olyan intézkedést hoztak, amellyel a leépülés felé terelték a gyógyszerészetet. Minden hivatás egyben közösséget is alkot, amelynek közös értékrendje van, közösek a feladatai és a céljai is. Ezt hivatott megjeleníteni a hivatásrendi köztestület, így érthet?, hogy a hivatás-ellenes intézkedések meghatározó része volt a kamara köztestületiségének megszüntetése. Amikor az utóbbi id?ben áttekintettük a kamarai rendezvények funkcióját és szervezési feltételeit, úgy döntöttünk, hogy a változó körülményekhez ugyan igazodni kell, de alapvet? értékeinket nem adhatjuk fel: a kamarának el? kell segíteni, hogy továbbra is hivatásrendként tekinthessünk magunkra, er?sítsük meg az értékrendünket, id?r?l id?re vessünk számot céljainkról és feladatainkról, ?rizzük meg és építsük újra közösségeinket. Ezeknek a célkit?zéseknek a megvalósítását segítik a kamarai országos rendezvényei.

 

Milyen konkrét eredményei vannak az ?áttekintésnek??

A változó körülményekhez és kihívásokhoz igazodtunk, amikor a hagyományos tavaszi gyógyszertár-m?ködtetéssel foglalkozó rendezvényünk helyébe pár évvel ezel?tt a Vándorgy?lést állítottuk. Ezt minden februárban más megyében szervezzük, hogy kapcsolatot tudjunk építeni a helyi gyógyszerészekkel és állami vezet?kkel, továbbá a Vándorgy?lés egyben alkalmat teremt a helyi közösségek er?sítésének is. Minden Vándorgy?lés szolgálja a hivatásrendi építkezést is, hiszen ezeken tárgyaljuk meg és fogadjuk el az el?ttünk álló év legfontosabb stratégiai célkit?zéseit. Úgyszintén figyelembe vettük a körülmények változását, amikor a Gyógyszerész napok és a Patikanap szervezése kapcsán is új úton indultunk el. A kamarai m?helymunka er?sítését célozzák a miniszimpóziumok is, amelyek egy-egy konkrét szakmai vagy szakmapolitikai kérdést járnak körül, felkért szakért?k közrem?ködésével. A kialakított gyakorlat kell?képpen rugalmas ahhoz, hogy pár hetes el?készítéssel, sikeres miniszimpóziumot szervezzünk.

 

Hogyan illeszkedik ebbe a sorba a KÖZTESTÜLETI NAPOK ? 2011?

A KÖZTESTÜLETI NAPOK ? 2011. c. rendezvény is ?adja magát?. Alapvet? változások indultak a gyógyszerészetben. Úgy látjuk, hogy indokolt egy olyan konferencia megszervezése, amely áttekinti a 2011-es év változásait és segít a további változásokra való felkészülésben. Fel kell mérnünk, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, milyen teend?ink vannak pl. a gyógyszerészi kompetenciarendezéssel, vagy a tulajdonosi program kapcsán. Tisztázni kell azt is, hogy mi várható a Széll Kálmán-terv és a Semmelweis-terv bevezetésével. Örülünk annak, hogy újra valódi köztestületté válik a kamara, amely egyben a közhatalmi rendszer részévé is válik. A kamara el?tt új feladatok állnak. Fontos, tehát, hogy ezeket is áttekintsük, megismerjük egymást, és újrainduljon a közösségépítés is.

 

Hívunk és várunk tehát mindenkit, akit érdekel a hivatásának sorsa, akit érdekel a hivatásrendi köztestület megújulása, és aki részese akar lenni a hivatásunk megújítását célzó munkának.

forrás: mgyk.hu

A gyógyszerészet egy hivatás ? - mgyk.hu

A KÖZTESTÜLETI NAPOK 2011 - Jelentkezési lapja itt elérhet? (MS word) -> KTN_2011_JelentkezesiLap.doc

A KÖZTESTÜLETI NAPOK 2011 konferenciával kapcsolatos információk elérhet?ek itt!