A járm?vek els?segélynyújtó felszereléseivel kapcsolatban - 2012.04.25. szerda 13:36 - Közlemény (ORFK) - police.hu


A járm?vek els?segélynyújtó felszereléseivel kapcsolatosan ismeretlen forrásból származó és egyes internetes közösségi oldalakon elterjedt téves és alaptalan híresztelések miatt az Országos Rend?r-f?kapitányság az alábbi közleményt adja ki (A közleméyn a police.hu oldalon is elérhet? - ide kattintva!).

Az Országos Rend?r-f?kapitányság nem rendelt el a fentiekkel kapcsolatos ellen?rzést. Ez azonban nem zárja ki, hogy egyes egyedi esetekben az intézked? rend?r saját elhatározása alapján ne végezne ilyen irányú ellen?rzést.

Az elmúlt egy hét alatt több ezer rend?ri intézkedés történt országosan, amelyekb?l hozzávet?leg 80 esetben került kiszabásra helyszíni bírság az egészségügyi doboz hiánya vagy szavatossági idejének lejárta miatt. Ezekben az esetekben a bírság összege jellemz?en a minimálisan kiszabható 5.000 Ft volt.

Az els?segélynyújtó felszerelésre vonatkozó üzemeltetési m?szaki feltételeket a közúti járm?vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m?szaki feltételeir?l szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 106. §-a szabályozza.

?106. § (1) A járm?veken els?segélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani, amelynek tartalma a következ?:

 

a) oldalkocsi nélküli motorkerékpár, motoros tricikli és négykerek? segédmotoros kerékpár (mopedautó) esetében:

aa) steril gyorskötöz? pólya (10 cm x 5 m): 2 db

ab) steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 1 db

ac) kéztisztító/fert?tlenít? lap: 4 db

ad) fóliakeszty?: 1 pár

ae) ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs

af) olló (rozsdamentes acélból, 110-150 mm-es): 1 db

ag) polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfert?tlenít? oldat (30 ml): 1 db

ah) sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db

ai) higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db

aj) gumis rögzítés? sebészeti szájmaszk: 1 db

ak) els?segélynyújtás képekben:    1 db

al) tartalomjegyzék: 1 db

 

b) személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, mez?gazdasági vontató és lassú járm?, valamint a kizárólag menetrendszer? helyi járatban közleked? autóbusz esetén:

ba) steril gyorskötöz? pólya (10 cm x 5 m): 4 db

bb) steril gyorskötöz? pólya (5 cm x 5 m): 2 db

bc) steril mull-lap (6 x 6 cm/100 lap): 2 db

bd) egyenként csomagolt vágott mullpólya (10 x 5 m): 4 db

be) steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db

bf) kéztisztító/fert?tlenít? lap: 4 db

bg) fóliakeszty?: 1 pár

bh) háromszöglet? kend?: 2 db

bi) biztosítót? (40 mm-es): 4 db

bk) ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 tekercs

bl) olló (rozsdamentes acélból, 110-150 mm-es): 1 db

bm) polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfert?tlenít? oldat (30 ml): 1 db

bn) sebtapasz vágható (6 x 10 cm): 2 db

bo) higiénikus arcmaszk (lélegeztetéshez): 1 db

bp) gumis rögzítés? sebészeti szájmaszk: 1 db

bq) els?segélynyújtás képekben:    1 db

br) tartalomjegyzék: 1 db

 

c) a nem kizárólag menetrendszerinti járatban közleked? autóbusz, valamint egyéb olyan járm? esetén, ahol a szállítható személyek száma 10 vagy annál több, továbbá a t?zoltó járm? esetében a b) pontban meghatározott mennyiség négyszerese.

Az ag), illetve bm) pontokban meghatározott polividonum jodatum hatóanyag tartalmú sebfert?tlenít? oldat helyettesíthet? 6 db 1 ml-es ampulla jódpárnával.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott els?segélynyújtó felszerelés - a tartalmának alkalmazhatóságára vonatkozó lejárati id?n belül - helyettesíthet? olyan els?segélynyújtó felszereléssel, amelyet az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodásban részes állam a járm? kategóriájához alkalmazni rendelt, amennyiben azt magyar nyelv?, vagy ábrás els?segélynyújtási tájékoztatóval ellátták.

(3) Az els?segélynyújtó felszerelést portól és vízt?l védett csomagolásban a járm?vezet? számára jól hozzáférhet? helyen kell a járm?vön tartani.

(4) Az els?segélynyújtó felszerelés (1) bekezdésben meghatározott egyes tartalmi elemei a gyártó által meghatározott id?pontig alkalmazhatóak.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit a már forgalomba helyezett járm?veken a járm?höz használt bontatlan, lezárt els?segélynyújtó felszerelés alkalmazhatóságának lejárta esetén, de legkés?bb 2013. január 1. napját követ?en kell alkalmazni.?

 

A fenti szabályozást az 50/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 1. §-a állapította meg, és az 2010. január 1-jét?l hatályos.

 

Ennek alapján a 2010. január 1-je el?tt forgalomba helyezett járm?veken használt bontatlan, lezárt felszerelés esetén a felszerelés tartalmára vonatkozó fenti el?írást csak akkor kell alkalmazni, ha a benne található felszerelések alkalmazhatósági ideje lejárt és azok cserére szorulnak.

Amennyiben a járm?höz használt bontatlan, lezárt els?segélynyújtó felszerelés alkalmazhatóságának ideje még nem járt le, úgy a fenti el?írásokat csak 2013. január 1-jét követ?en kell alkalmazni.

járm?höz használt bontott vagy bontatlan, de lejárt alkalmazhatósági idej? els?segélynyújtó felszerelésre a fentiek vonatkoznak.

A felszerelésben található eszközöket az azokon feltüntetett lejárati id?n belül lehet felhasználni, azt követ?en azokat cserélni kell. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a teljes felszerelést kell lecserélni.

A fenti el?írás az els?segélynyújtó felszerelés tárolásával kapcsolatban csak azt rögzíti, hogy azt portól és vízt?l védett csomagolásban a járm?vezet? számára jól hozzáférhet? helyen kell a járm?vön tartani.

 

Ebb?l az következik, hogy nem kötelez? ezen felszerelést lezárt dobozban tartani.

A rendelkezések megsért?ivel szemben a szabálysértésekr?l, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr?l szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) alapján szabálysértési eljárásnak van helye, amely során az elkövet?t figyelmeztethetik, helyszíni bírsággal sújthatják vagy szabálysértési eljárás során elmarasztalhatják. A cselekmény a Szabs. tv. 224. §-ában foglalt közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértési törvényi tényállásába ütközik

 

A Szabs. tv. alapján a helyszíni bírság legkisebb összege 5 000, legmagasabb összege 50 000 forint.

Helyszíni bírságot az intézked? rend?r csak abban az esetben szab ki, amennyiben az intézkedés alá vont személy a szabálysértés elkövetését elismeri és a kiszabott helyszíni bírságot tudomásul veszi. A helyszíni bírságot a rend?r által átadott készpénzátutalási megbízáson 30 napon belül kell megfizetni.

Készpénzzel a helyszíni bírságot nem lehet megfizetni, készpénzt az intézked? rend?r nem fogadhat el.


ORFK Szóviv?i Iroda