A kamarai megújulás, és a Semmelweis-terv ? a gyógyszerészi hivatást gyakorlók szemszögéb?l ? mgyk.hu


Tudósítás a NEFMI Egészségügyért Felel?s Államtitkárság és az egészségügyi szakmai köztestületek közötti sajtó nyilvános egyeztetésr?l

Szócska Miklós egészségügyért felel?s államtitkár szerda (2011. 06. 22.) délel?ttre sajtónyilvános egyeztetésre hívta a három egészségügyi szakmai kamara vezet?it. A megbeszélésen a NEFMI képviseletében az államtitkár mellett részt vett Cserháti Péter egészségpolitikai államtitkár-helyettes. A Magyar Orvosi Kamara ötf?s delegációját Éger István elnök, a MESZK-ét Balogh Zoltán elnök vezette. A Magyar Gyógyszerészi Kamarát Hankó Zoltán, Sohajda Attila és Bartus György alelnökök, Zalai Károly f?titkár és Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet? képviselte.

A megbeszélésen mindhárom kamara vezet?i beszámoltak a kamarai törvény módosítását követ? folyamatokról. Mindhárom kamara vezet?i kiálltak az egészségügyi szakdolgozók kötelez? kamarai tagsága mellett, ugyanis az EDDSZ aláírásgy?jtést kezdeményez ennek eltörlésére. Az új és visszalép? tagok felvétele mindhárom kamaránál rendben folyik, az MGYK taglétszáma június 21-én 7450 f? volt. A félreértések és vitás kérdések tisztázása (pl. regisztrációs díj szedése) megkezd?dött. Mindhárom kamaránál elindult az új szervezeti struktúra kiépítése. Az alakuló küldöttközgy?lések összehívására a MOK-nál, a MESZK-nél és az MGYK-nál is várhatóan szeptember második felében kerül sor, amikor elfogadják a kamarai szabályzatokat (pl. alapszabály, etikai kódex) is. A tisztújító küldöttközgy?léseket november-decemberre tervezik a kamarák.

A megbeszélés második napirendi pontja a Semmelweist-terv megvitatása volt. Szócska Miklós államtitkár tájékoztatta a jelenlév?ket, hogy a kormányhatározat és a Semmelweis-terv végleges szövege napokon belül megjelenik. A térségi ellátásszervezést nem új intézmények létrehozásával tervezik megvalósítani, az egységes társadalombiztosítást meg?rzik, továbbá a f?városi kórházak állami tulajdonba vételével kapcsolatban megkezd?dtek az egyeztetések. A Semmelweis-terv kapcsán mindhárom kamara összefoglalta a korábban is már kifejtett álláspontját, fókuszálva a megoldandó feladatokra. (A társkamarák álláspontja a sajtófigyelésben szerepl? cikkekb?l rajzolódik ki! ? a szerk.)
A gyógyszerészkamara képviseletében Hankó Zoltán kifejtette, hogy a kamara a Semmelweis-terv gyógyszerpolitikai fejezetét, a tavaly elkezdett átalakítás szerves folytatásának tekinti. A helyzetértékeléssel egyetért, a célok és feladatok kijelölése is megfelel?. A kérdés az, hogy a megvalósítása hogyan lesz lehetséges. Közismert az ágazat nagymérték? eladósodottsága, a Széll Kálmán-terv kapcsán pedig ?brutális? forráscsökkenés várható. Ilyen körülmények között az lesz a f? kérdés, hogy ?ki marad életben, és ehhez milyen módszerekre lesz szüksége?. Ezért sürg?sen szükséges az adósságmonitoring rendszer felállítása, megfelel? patikai kompenzációs rendszer kidolgozása, valamint vészforgatókönyvek készítése. Szükséges, hogy a Semmelweis-tervben szerepl? patikai szolgáltatások díjazása is rendez?djön.
Felszólalásában köszönettel nyugtázta, hogy a Semmelweis-terv egy többmilliárdos patikaalap létrehozását is tartalmazza, amely a patikai tulajdonosi program végrehajtását segítheti. ?A patikaalap részleteinek a kidolgozására 2012-ben sort kell keríteni, hogy 2013-ban a szükséges források lehívhatóak legyenek?. Fontos, hogy a gyógyszertári szakfelügyeleti rendszer is kialakításra kerüljön ? hasonlóan a többi egészségügyi szakterülethez.

Szócska Miklós és Cserháti Péter válaszukban jelezték: ismerik és ?vették a problémákat?. A Széll Kálmán-terv ma ?er?sebb prioritás?, de a megfelel? kompenzációs intézkedések el?készítése megkezd?dött, melyek bevezetése 2012-ben várható.

Az államtitkár a közeljöv?ben az egyeztetések folytatására hívja a kamarák képvisel?it.