A Köztestületi Napok 2012 konferencia programja, vasárnap délel?tt folytatódott - mgyk.hu


A Köztestületi Napok 2012 konferencia programja, vasárnap délel?tt folytatódott.

Dr. Sohajda Attila üléselnök köszöntötte a mintegy 80-90 f?s h?séges és érdekl?d? hallgatóságot és Prof. Dr. Kiss Istvánt a Magyar Hypertonia Társaság elnökét kérte fel ?Gyógyszerészi gondozás és terápiabiztonság? c. el?adásának megtartására.

Az el?adó foglalkozott a hipertonia egészségügyi, társadalom- és egészségpolitikai vonatkozásaival. Bemutatta a magas vérnyomás betegség más betegségekhez való kapcsolódását és azokat a törekvéseket, amelyekkel a terápia hatékonyságát nemzetközileg összehangolt programokkal növelni szeretnék. A compliance, concordance, adherence és perzisztencia értelmezését követ?en kitért a gyógyszerész fontos szerepére a hatékonyság érdekében. Eladását a generikus program klinikai, egészség- és gazdaságpolitikai vonatkozásainak ismertetésével zárta.

A nap második el?adásaként Dr. Bodrogi József miniszteri biztos, a ?Generikus ösztönzés és hatóanyag-rendelés? címmel tartott el?adást. Leszögezte: a bels? fogyasztás évek óta stagnál és nem segíti a fejl?dést. A beruházások csökkenek, a magas munkanélküliség és az államadósság is sújtja az országot. A tb alapok hiánya évek óta növeli az államadósságot, 2005-2011. között ennek az értéke elérte a 950 Mrd Ft-ot. A gyógyszerészeket érint? gazdasági vonatkozású kérdések között kiemelt szerepe van a generikus programoknak: azokban az országokban eredményes a generikus program, ahol megoldották a gyógyszerészek ösztönzését. Szólt arról is, hogy a hatóanyagnéven történ? kötelez? rendelés több uniós országban alkalmazott gyakorlat, de nem minden gyógyszercsoportra vezethet? be. Ezek a programok a gyógyszerészek patika-fenntartási gondjait nem képesek generálisan kezelni, de alkalmasak lehetnek a gyógyszertárak pozíciójának javítására és gyógyszerészek véleményvezet? pozíciójának er?sítésére.

A Köztestületi Napok 2012 konferencia programja, vasárnap délel?tt folytatódott - mgyk.hu
Eszmecsere - az el?adásokat követ?en...

Rövid szünet után Dr. Sándor Csaba levezet? elnök koordinálásával került sor Lepsényi Mária NAV tanácsadó tájékoztatójára az aktuális adózási, számviteli változásokról, Dr. Torma Árpád el?adására, aki a gyógyszertári vállalkozások gazdasági adatait mutatta be. Külön érdekessége volt az el?adásnak, hogy el?ször publikált 2011-es adatokat. ?t követte Dr. Sohajda Attila aki a gazdasági munkabizottság feladatait összefoglalva a jégen járáshoz hasonlította kihívásukat, hiszen nemcsak a kamara elnökségét kell folyamatos elemzésekkel és adatokkal ellátniuk, hanem a gyógyszertárak részére is használható információkat szeretnének biztosítani. A bizottság elnöke részletesen is bemutatta azokat a modellszámításokat, melyek a generikus ösztönz? rendszerhez kapcsolódó bevételek várható vényenkénti és patikai bevételi adatait képesek megbecsülni.

Márkus Ádám az IMS munkatársa ?Gazdasági szemlélet er?sítése a gyógyszertár vezetésében? címmel tartott el?adást, melyben bemutatta, hogy cégük milyen elemzéseket képes biztosítani a velük adatszolgáltatási szerz?dést kötött patikáknak.

A konferencia dr. Hankó Zoltán elnök zárszavával ért véget.

mgyk.hu