A lendület és a megfontoltság ötvözetével - mgyk.hu


Dr. Sándor Csabával beszélgetünk, a 2012. február 3-5 között megrendezésre kerül? Köztestületi Napok konferencia kapcsán, kinek miért érdemes és kinek miért értelmes részt venni a gyógyszerész köztestület idei legnagyobb rendezvényén?


- Már 16 éve vezeted a gyógyszertáradat Dobozon. Miben látod a Köztestületi Napok 2012 Konferencia hasznát a gyakorló gyógyszerész szemével?

- Ez az els? rendezvény, amelyet a választások után tart a Gyógyszerészi Kamara. Sok régi és sok új vezet?je lett a köztestületnek. A kamara tagjai találkozhatnak a megválasztott vezet?kkel, személyesen mondhatják el gondolataikat, lehet?ség lesz az együtt gondolkodásra. 

Az utóbbi id?ben mint az ország egészében is a gyógyszerészet területén is sorra lépnek életbe az új jogszabályok. Ezen a rendezvényen lehet?ség lesz ezek megvitatására, megismerhetjük az okokat mi vezette a döntéshozókat , együtt találhatjuk meg azt a közös utat , amely segít az egyre nehezed? gazdasági helyzetben a patikák továbbm?ködtetésében.


- Milyen a mindennapokban hasznosítható információkat lehet majd itt ?begy?jteni??

- Mind szakmai , mind jogi, mind adózási ismereteinket b?víthetjük, válaszokat kaphatunk a napi munka során felmerült kérdésekre. Nagyon fontosnak tartom, hogy megismerhetik a résztvev?k a kamara munkamódszereit. A megyei etikai bizottságok elnökeib?l megalakul Kata professzor vezetésével az Etikai Kollégium.


- Tudom, hogy sok mindenkivel egyeztettél  a megyei kamarai vezet?k közül. ?k miért látják, hasznosnak a rendezvényt?

- Nagyon fontosnak tartják a péntek délel?tti találkozást az OTH vezet?ivel, hiszen számtalan esetben kell egy adott problémát együtt értelmezni, megoldani. Szeretnék ha az ellen?rzések során egységes metódus kerülne kialakításra, és országosan egységes hatósági gyakorlat alakulna ki. A konferencia megnyitóját megel?z? fórumon ugyan csak a tiszti gyógyszerészi kar és a megyei elnökök vesznek majd részt, de a délutáni programban az országos tiszti f?orvos és az országos tiszti f?gyógyszerész is els? kézb?l számolhat be a tapasztalatairól. A megyei vezet?k reményüket fejezték ki, hogy az egészségpolitika irányítóival való találkozás is segíti a problémák közös megoldását .

A lendület és a megfontoltság ötvözetével - mgyk.hu
"... hiszen számtalan esetben kell egy adott problémát együtt értelmezni..."                      Dr. Sándor Csaba


- Milyen várakozásokkal érkezhet szerinted egy megyei elnök vagy alelnök a köztestületi napra?

- A megyei elnökök nagy várakozással tekintenek a jöv?re, választ várnak melyek azok a lépések, amelyek biztosítani fogják a patikák rentabilitásának javulását. 

 

- Te milyen gondolatokkal érkezel majd a konferenciára?

- Megítélésem szerint ez egy közösségépít? rendezvény, az újak átvehetik, a régiek pedig átadhatják a tapasztalataikat. Az új vezet?k lendületet adhatnak a sok-sok tapasztalattal rendelkez? régebbi megyei vezet?knek. A lendület és a megfontoltság ötvözetével tovább er?södhet a kamara, és ez nagyban segítheti a szakma megújulását is.

Nagyon várom, hogy a  hálózatokban dolgozó kollégák eljönnek, elmondják problémáikat. Szeretnék sok kórházi kollégával beszélgetni, hogyan képzelik el a jöv?jüket, milyen elvek mentén szeretnék kialakítani a kamarán belül saját szervezetüket, melyek azok a problémák, amelyeket közösen kell megoldanunk, mint annak idején a 90-s évek közepén a patikai privatizációkor. Fontosnak tartanám, ha a gyógyszerészi kompetenciáról,  a szakképzésr?l is ki tudnánk alakítani egy olyan markáns véleményt, ami segítséget adhat a gyógyszerészi életpálya modell megalkotására.

 

- Köszönöm a válaszokat!

- Szeretettel várom, várjuk a kollégákat!


(Szente)


A válaszadó dr. Sándor Csaba az MGYK alelnöke, önéletrajza az mgyk.hu- oldalon itt elérhet?!

 

 

A lendület és a megfontoltság ötvözetével - mgyk.hu