A Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011. évi tavaszi rendes Küldöttközgy?lése, 2011. Május 14-én kerül megrendezésre! - mgyk.hu


Meghívó

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége ? az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény, illet?leg az Alapszabály 18.5. pontja alapján megalkotott, a Küldöttközgy?lés Ügyrendjének 1.§. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 2.§. (4) bekezdését, a 13/2011. (III.24.) E. számú határozatával ? összehívta Küldöttközgy?lését.

A 2011. évi tavaszi rendes Küldöttközgy?lés id?pontja:

2011. május 14. (szombat), 1000 óra

A Küldöttközgy?lés helye:

Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Díszterme

/Budapest XI., M?egyetem rakpart 3. I. emelet/

TÉRKÉP ELÉRHET? ITT!

 

Amennyiben a Küldöttközgy?lés a fent meghirdetett id?pontban határozatképtelen lenne, a Küldöttközgy?lést ugyanaznap 10 óra 30 percre az Elnökség ismételten, változatlan napirenddel összehívja.

 

A meghívó és a program elérhet? itt, pdf formátumban:
KKGYmeghivo-0514.pdf