A Magyar Gyógyszerészi Kamara december 10-én megválasztott elnöksége december 22-én, a kamara Dózsa György úti székházában tartotta els? elnökségi ülését - MGYK


Az ülésen az elnökség tagjai teljes létszámban részt vettek, a december 10-én leköszönt elnökség több tagja úgyszintén részt vett az elnökségi ülésen. Az ülésen dr. Hankó Zoltán elnök és a tisztikar tagjai beszámoltak az elmúlt két hét legfontosabb történéseir?l. 
Megjelenés el?tt áll az a rendelet, amely január elsejét?l lehet?vé teszi a gyógyszertáraknak generikus ösztönz? igénybevételét. Úgyszintén változik a kisforgalmú gyógyszertárak m?ködési célú támogatása, és a finanszírozási el?legezés rendszere. A dr. Réthelyi Miklós miniszter által kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárás alapját képez? regisztrációs díjak visszafizetését, a Budapesti szervezet megkezdte, így a felügyeleti eljárás megtartása, reményeink szerint okafogyottá válik. A kamara elnöke beszámolt arról, hogy az átadás-átvételi folyamat lezárult. A kamara elnöksége egyhangú határozattal döntött gazdasági, szakmai, kommunikációs, jogi, szervezetfejlesztési és nemzetközi munkabizottságok létrehozásáról, ad hoc bizottságot kért fel a kórházi-klinikai gyógyszerészi szervezet megalakulásához szükséges alapszabály módosítás el?készítésére és a kórházak állami tulajdonba vételéhez kapcsolódó kérdések áttekintésére. Döntött a 2012.évi munkatervr?l és kezdeményezte, hogy a kamara vezet?i a jöv? évben rendszeresen fogadónapokon álljanak a tagság rendelkezésére. Az elnökség fontosnak tartja a 2012. február 3-5. között megrendezend? Köztestületi Napokon az országos és területi szervezetekben funkciót vállalt vezet?k és a küldöttek részvételét. Dr. Hankó Zoltán elnök bejelentette, hogy a megyei elnökök alakuló értekezletét január közepére össze kívánják hívni.
Az elnökségi ülés egyedi kérelmek elbírálásával zárult.