A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye - 2011.09.02. - mgyk.hu


Az MGYK Felügyel? Bizottságának határozata elérhet? itt!
MGYK FB 2_2011_0901_hatarozat.pdf

 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége 36/2011. sz. határozata alapján a 
Kamara Felügyel? Bizottsága megvizsgálta a Budapesti Területi Szervezet választási folyamatát. A vizsgálat eredményeként a 2/2011. (IX.1.) sz. határozatában megállapította, hogy a szervezet választói névjegyzéke nem állt összhangban a tagnyilvántartásban szerepl? adatokkal. Ennek következményeként a területi küldött választó közgy?lés nem a törvényi el?írások és a kamara választási szabályzata szerint került összehívásra és lebonyolításra.

A Felügyel? Bizottság felhívja a Budapesti Területi Szervezet Elnökségét a 2011. június 1-e és 2011. augusztus 25-e közötti területi szervezeti választási eljárások ismételt, szabályszer? végrehajtására 2011. október 10-ig.

A megismétlend?, szabályszer?en végrehajtandó eljárások következtében az MGYK Országos Elnöksége a Rendkívüli Küldöttközgy?lést a tervezett szeptemberi id?pontra nem hívhatja össze, így a Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Küldöttközgy?lése a törvényben el?írt határid?re (2011. szeptember 30.) nem alkothatja meg az MGYK új Alapszabályát.

Fentiekre tekintettel a Kamara fölötti törvényességi felügyeletet ellátó Nemzeti Er?forrás Minisztérium tájékoztatása ügyében intézkedem.

Kelt, Budapest, 2011.szeptember 02-án

 

Dr. Horváth Tamás
elnök

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének témában közzétett korábbi közleménye elérhet? itt!