A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye - mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) Elnöksége 2011. augusztus 25-i ülésén áttekintette a Kamara 20 területi szervezetének területi és országos küldött állítással kapcsolatos tevékenységét, különös tekintettel azok jogszer?ségére. Ennek során megállapította, hogy a Budapesti Szervezetnél a tagsági viszonnyal kapcsolatban felmerült aggályok felvetik annak kockázatát, hogy a Budapesten 2011. július 16-án lefolytatott területi küldöttválasztó közgy?lés, valamint a 2011. augusztus 24-i országos küldöttállító küldöttgy?lés nem a kamarai törvény és a kamara választási szabályzata által el?írt módon került összehívásra és lebonyolításra. Emiatt a Kamara Elnöksége egyhangú határozattal kéri a Kamara Felügyel? Bizottságát az ügy sürg?s kivizsgálására.

A Kamara Elnökségének tagjai a vita során egyértelm?vé tették: elengedhetetlenül fontosnak tartják, hogy a köztestületi jogait és kötelezettségeit visszakapó Kamara új szerveinek és szervezeteinek felállítása során a jogszer?ség kétséget kizáró módon biztosított legyen.

Budapest, 2011. augusztus 25.

Dr. Horváth Tamás
elnök