A Magyar Gyógyszerészi Kamara Elnökségének állásfoglalása - mgyk.hu


Az év elején Romániában hatályba lépett tanügyi törvény félévszázad hibás gyakorlatát hivatott felszámolni a magyar anyanyelv? orvos- és gyógyszerészképzésben, amikor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (továbbiakban MOGYE) keretein belül biztosítja a magyar nyelv? képzés (többek között a gyakorlati képzésre és vizsgáztatásra is kiterjed?) teljes kör?vé tételét.

A tanügyi törvény megnyitja a lehet?séget arra, hogy Románia magyar nyelv? lakossága az anyanyelvén vehesse igénybe az orvosi és gyógyszertári szolgáltatásokat.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) üdvözli a tanügyi törvény rendelkezését, ugyanakkor növekv? értetlenséggel és aggodalommal tapasztalja, hogy a MOGYE szenátusa megakadályozza a törvényben foglaltak végrehajtását. A Kamara kéri a MOGYE szenátusát a tanügyi törvény vonatkozó rendelkezésének betartására, valamint az illetékes romániai kormányzati szerveket és hatóságokat, hogy a tanügyi törvénynek szerezzenek érvényt.

A Kamara kéri a Magyar Kormány illetékes szerveit, hogy a MOGYE-n kialakult kaotikus helyzet megoldása érdekében minden lehetséges lépést tegyenek meg. A Kamara a négy magyarországi orvos- és gyógyszerészképz? egyetem vezet?it is felkéri a magyar nyelv? orvos- és gyógyszerészképzés teljes kör?vé tételéhez el?írt feltételek meglétéhez szükséges segítség nyújtására, mert Románia magyar anyanyelv? lakosságának szüksége van a magyar nyelven képzett orvosokra és gyógyszerészekre.

Kelt, Budapest 2011. szeptember 22-én

dr. Horváth Tamás
elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara