A Magyar Gyógyszerészi Kamara Elnökségének állásfoglalása - mgyk.hu


Az év elején Romániában hatályba lépett tanügyi törvény félévszázad hibás gyakorlatát hivatott felszámolni a magyar anyanyelvű orvos- és gyógyszerészképzésben, amikor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (továbbiakban MOGYE) keretein belül biztosítja a magyar nyelvű képzés (többek között a gyakorlati képzésre és vizsgáztatásra is kiterjedő) teljes körűvé tételét.

A tanügyi törvény megnyitja a lehetőséget arra, hogy Románia magyar nyelvű lakossága az anyanyelvén vehesse igénybe az orvosi és gyógyszertári szolgáltatásokat.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) üdvözli a tanügyi törvény rendelkezését, ugyanakkor növekvő értetlenséggel és aggodalommal tapasztalja, hogy a MOGYE szenátusa megakadályozza a törvényben foglaltak végrehajtását. A Kamara kéri a MOGYE szenátusát a tanügyi törvény vonatkozó rendelkezésének betartására, valamint az illetékes romániai kormányzati szerveket és hatóságokat, hogy a tanügyi törvénynek szerezzenek érvényt.

A Kamara kéri a Magyar Kormány illetékes szerveit, hogy a MOGYE-n kialakult kaotikus helyzet megoldása érdekében minden lehetséges lépést tegyenek meg. A Kamara a négy magyarországi orvos- és gyógyszerészképző egyetem vezetőit is felkéri a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés teljes körűvé tételéhez előírt feltételek meglétéhez szükséges segítség nyújtására, mert Románia magyar anyanyelvű lakosságának szüksége van a magyar nyelven képzett orvosokra és gyógyszerészekre.

Kelt, Budapest 2011. szeptember 22-én

dr. Horváth Tamás
elnök

Magyar Gyógyszerészi Kamara