A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége soron következ? elnökségi ülését, 2012. április 18-án a kamara székházában tartotta - mgyk.hu


A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége április 18-án tartotta soron következ? elnökségi ülését az MGYK Országos Hivatalában, dr. Hankó Zoltán elnökletével. Az ülésen az elnökség tagjai mindvégig határozatképes létszámban voltak jelen.

Az elnök tájékoztatta a jelenlév?ket az elmúlt id?szak eseményeir?l. A megyei szervezetekkel való egyeztetés, a kamarai megyei találkozók több mint fele már megvalósult. A helyi elnökkel és elnökséggel folytatott megbeszéléseket több helyen szakmai fórumok követték.

Az elnök beszámolt a sárvári konferencián aláírásra került MGYK-MÉKISZ megállapodásról, majd a hatóanyag néven történ? gyógyszerrendelés hatálybalépésének körülményeir?l is tájékoztatást adott.

A kamara április 5-én Etikai Fórumot szervezett Budapesten, ahova meghívást kaptak az elnökség tagjai valamint a megyei elnökök, illetve az etikai kollégium és az etikai bizottságok tagjai is.

Az elmúlt napokban kellett véleményezni a szakgyógyszerész képzés tervezetét, amelynek szakmai vonatkozásairól dr. Csóka Ildikó titkár adott tájékoztatást.

Az elnökség foglalkozott a gyógyszer-automaták állításának lehet?vé tételére irányuló kezdeményezéssel, és a korábbi elnökségek ez irányú álláspontját meger?sítve, ez ellen foglalt állást.

A Kamara 2012-es költségvetésének tervezetét dr. Zalai Károly f?titkár el?terjesztésében ismerte meg az elnökség, majd döntést hozott a tervezet küldöttközgy?lés elé terjesztésér?l valamint a költségtérítési szabályzat módosításáról. A grémium döntött az alapszabály és az etikai kódex néhány pontjának küldöttközgy?lés elé terjesztésér?l.

Az elnökség tájékozódott a munkabizottságoknak kiszignált feladatok állásáról.

mgyk.hu