A Parlament Egészségügyi Bizottsága Ellen?rz? Albizottsága november közepén megkereste az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákat - MGYK


A parlamenti albizottsági meghallgatás jegyz?könyve! (Feltöltve: 2011.december 13-án!)
OrszaggyulesEgBizEl_albizjegyz1123.doc


A 2011. dedember 1-én feltöltött anyag

A Parlament Egészségügyi Bizottsága Ellen?rz? Albizottsága november közepén megkereste az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákat, hogy adjanak tájékoztatást a soron következ? ülésen a bizottságnak az alábbi témákban:

-          tagság létszámának alakulása

-          a díjfizetés rendje, mentességek, a díjcsökkentés módja

-          kamarai tisztségvisel?k megválasztása

-          a kamara és a tagozatok m?ködése

A megkeresés külön jelent?sége, hogy korábban a kamarák még nem kaptak ilyen jelleg? megkeresést, lehet?séget.

Az MGYK Országos Hivatala az anyagot határid?re elkészítette és megküldte a Bizottság titkárságára.

Az anyag nyomtatóbarát pdf-je itt érhet? el!
20111118-384-2-2011-EGB-150-2-2011-EL.pdf

 

Az ülésre 2011. november 23-án  a Képvisel?i Irodaházban került sor. Az MGYK-t dr. Bartus György és dr. Hankó Zoltán alelnökök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezet? képviselte. Az ülésen a három kamara képvisel?inek lehet?ségük volt kiegészítést tenni a beküldött anyaghoz, Majd a Bizottság elnöke és tagja fogalmaztak meg kérdéseket.

dr. Hankó Zoltán elnök, megköszönte a lehet?séget, hogy a közvetlenül adhatnak a kamarák az ellen?rz? albizottság felé tájékoztatást. Kiemelte, hogy a kamarai taglétszám rövid id? alatt elérte a várt létszámot, ami azt jelzi, hogy a gyógyszerészek eleget tettek törvényi kötelezettségüknek. A tagfelvételi küldött állítási és választási eljárások nyomán az MGYK október 29-én nagy többséggel tudta elfogadni Alapszabályát és Etikai Kódexét. Mindkét dokumentum biztosítja a szakmai szervezet m?ködését és a szakmai megújulásának lehet?ségét.

A társkamarák elnökei a bizottság el?tt is nyilatkoztak a kamarák közötti jó szakmai kapcsolatról és együttm?ködésr?l érintve egyes témákban a közös továbbképzések lehet?ségét is.  Jelezték a kamarai vezet?k az egyes közfeladatok forrásigényét, valamint a kamaránkénti specialitásokat is. Megfogalmazták annak szükségességét, hogy legalább 1  év elteltével a hatályba lépés után vizsgálni kell a kamarai törvény módosításainak lehet?ségét.

A közel másfélórás Bizottsági Ülés után dr Horváth Zsolt elnök megköszönte a tájékoztatást és jelezte, hogy ezentúl minden évben november tájékán a Bizottság foglalkozni kíván külön napirendként az egészségügyben m?köd? szakmai kamarák kérdésével.