A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar közleménye a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett gyógyszerészek részére - semmelweis-egyetem.hu


A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara örömmel ápolja azt a hagyományt, hogy volt hallgatóinak jubileumi díszoklevelet adományoz.

Azok a gyógyszerészek, akik diplomájukat az Egyetem jogel?djénél, a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, illetve a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1937-ben, 1942-ben, 1947-ben, 1952-ben, illetve 1962-ben szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, 2012. május 31-ig a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üll?i út 26.) nyújthatják be kérelmüket a platina, a rubin, a vas, a gyémánt, illetve az arany díszoklevél igénylése végett.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szerepl? nevet, rövid szakmai önéletrajzot és az értesítési címet.

Jelentkezési lap igényelhet? a Dékáni Hivatalban telefonon (266-8884), levélben (a fenti címen) vagy letölthet? innen.

 

Link a közleményhez!