A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu


A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu

Az Arany Kígyó Gyógyszertár felújított épülete

100 évvel ezel?tt 1910. július 15-én nyílt meg Sopronban az jelenlegi el?djeként az Irgalmasság gyógyszertár a Magyar utcában. Ez a gyógyszertár mind a mai napig ugyanazon a helyen m?ködik. 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne.

A jubileum alkalmából levéltári és múzeumi kutatások eredményeként számos érdekes dokumentum került el?. Ezek felhasználásával filmösszeállítás is készült a patika történetér?l.  100 évvel ezel?tt Gallus Jen? budapesti gyógyszerész Irgalmasság néven nyitotta meg a Magyar utcában Sopron 6-ik gyógyszertárát. Közel 30 éven át m?ködtette, majd 1940-ben átadta a m?ködtetés jogát Hell Arankának aki 10 éven át, a gyógyszertárak államosításáig volt a patika tulajdonosa. Az államosítást követ?en a patika neve 5/18-as gyógyszertárra változott.  Dr. Nikolics Károlyné 27 éven át, nyugdíjazásáig volt a gyógyszertár vezet?je. Ezt követ?en rövid ideig Kovács Sándorné vezette a patikát.

1981-t?l Dr. Kárpátiné Gangl Teréz lett a gyógyszertár vezet?je. A rendszerváltást követ?en 1996-ban lehet?ség nyílt a gyógyszertár privatizációjára. Akkor vette fel a gyógyszertár az Arany Kígyó Gyógyszertár nevet. Az?állami id?ben? a gyógyszertárat nem korszer?sítették. Eszközei és bútorzata elhasználódtak. A nedves, dohos falak között nehezen folyt a munka. A privatizációt követ?en saját er?b?l és hitel felhasználásával sikerült a patikát teljes egészében felújítani. A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu
  Dr. Kárpátiné Dr. Gangl Teréz gyógyszertárvezet?


A patika felújításakor számos értékes és érdekes  dolog került el?. Az udvaron a korábban befalazott középkori kút, a középkori áldozati edény, régi receptek csak néhány a rengeteg fellelt és meg?rzött ereklye közül.

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu
A patika felújításakor el?került középkori áldozati-edény Megsárgult recept a Gallus féle Irgalmasság Gyógyszertárból

 

Nem csak az épület újult meg, hanem a berendezés, a bútorzat is. Az épület emeletén szakorvosi rendel?k m?ködnek. A gyógyszertárban három gyógyszerész dolgozik. A több szakvizsgával rendelkez? kollégák tevékenyen részt vállalnak a hatékony gyógyszerészi gondozásban.

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu
Patikanapi officina Várakozók a sz?r?vizsgálatra a patikanapon

A patika felújított kertje immár hagyományszer?en kulturális rendezvények helyszíne. Nyaranta kerül sor a patikanap rendezvényeinek keretében a Rotary Club Sopronnal közösen a jótékonysági patikakoncertre.

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu A Magyar Gyógyszerészi Kamara országos és megyei elnöke

Fellépett már nálunk a Varga Gábor Jazz Trió, St. Martin, Somló Tamás is.

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu
Szt. Martin a Patikakoncert sztárvendége Patikakoncert 2007

 

Az Arany Kígyó Gyógyszertár 2011-ben elnyerte  a ?Magyarország Kedvenc Patikája? címet.

A Sopronban m?köd? Arany Kígyó gyógyszertár ? egykori Irgalmasság gyógyszertár ? 100 éves története talán a magyarországi patikák története is lehetne - mgyk.hu

A gyógyszertár dolgozói a Magyarország Kedvenc Patikája 2011 díjjal


Gratulálunk!

2011. november 14.

mgyk.hu