Adatbetekintés letiltásával kapcsolatos eljárás - oep.hu - MGYK


Az egészségügyi törvény 2013. január 1-i módosulása nem csak új lehet?séget adott a gyógyszerészek kezébe a hatékonyabb terápia és a beteg együttm?ködés érdekében, hanem új adminisztrációs feladattal is jár.

Bármely egészségügyi ellátást igénybe vev? - receptet kiváltó beteg tehet írásbeli nyilatkozatot az OEP kirendeltségein vagy a  gyógyszertárban.

Az egységes eljárás érdekében az OEP javaslatot készített a Nyilatkozat formájára és tartalmára, amely az alábbi linken érhet? el.

A biztosítottaknak szóló tájékoztató az alábbi linket érhet? el:

http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/DDD8D421AC9B5873E040A8C0CB323AD0

Adminisztrációs feladatok a Nyilatkozattal

(Javasolt eljárásrend a gyógyszertárban)

  1. Amennyiben a beteg kezdeményezi a letiltást, átadni a Nyilatkozatot.
  2. Ha a nyilatkozatot a gyógyszertárban kerül leadásra, akkor a dokumentumot a gyógyszertár bélyegz?jével és átvev? aláírásával kell ellátni.
  3. Tekintettel arra, hogy a jogszabály "haladéktalanul" határid?t szab a nyilatkozat továbbítására és az OEP-nek az eljárás egészében 15 napja van a betegnek a visszajelzésre, emiatt a nyilatkozatokat legalább heti rendszerességgel az OEP Területi Hivatalának az ügyfélszolgálaton keresztül kell megküldeni megküldeni.
  4. A gyógyszertár listát vezet az átvett nyilatkozatokról (átvétel dátuma, nyilatkozó neve és az OEP-hez továbbítás dátuma).

A fentiekkel azonos eljárás rend szerint lehet?sége van a betegnek a tiltás feloldásáról is nyilatkozni ebben az esetben az eljárásrend azonos a fentivel.

 

A letiltó dokumentum elérési útja:

http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/DDD9F73D2EE9F27FE040A8C0CB32359C

 

A feloldó dokumentum elérési útja:

http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/DDD9D0BCD0B223FFE040A8C0CB32148B

 

 

Magyar Gyógyszerészi Kamara
Országos Hivatala