Álláspont a markentingr?l


Dr. Horváth Tamás elnök úr részére

Magyar Gyógyszerészi Kamara

 

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel elfogadom meghívását a Magyar Gyógyszerészi Kamara Megyei Elnökök Értekezletére.

Bízom benne,hogy a közös gondolkodás a további együttm?ködést el?segíti. (...). Továbbá tájékoztatom a korábbi levelében felvetett, a gyógyszertári marketing gyakorlatára vonatkozó kérdésére válaszként, a 2011. január 5.-én a NEFMI- ben tartott megbeszélés emlékeztet?jéb?l az ?alábbi összefoglaló véleményt?:

A megbeszélés zárásaként a résztvev?k egységesen a következ? megállapításokat tették:

A Gyftv. 17. § (8) bekezdése szerint gyógyszertárban

- a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek árát érint?en semmilyen kedvezmény nem adható.

- a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek esetében az árkedvezményt?l eltér? kedvezmények csak a gyógyszertárban nyújtott gyógyszerészi gondozás igénybevételére használhatók fel.

- a jogszabályban példálózó jelleggel felsorolt kedvezmények (ajándék, minta, vásárlásra jogosító utalvány, kupon, pontgy?jtés alapú kedvezmény útján vagy más módon) közvetlen vagy közvetett formában a jöv?ben csak a nem gyógyszer besorolású egyéb termékek körében adhatóak és használhatók fel. Ezen túlmen?en a megszerzett pontok gyógyszerészi gondozás igénybevételére is felhasználhatók.

A fentiek értelmében tehát a pontgy?jt? rendszerek esetében gyógyszertárban pontot szerezni kizárólag az egyéb termékek vonatkozásában lehet. A megszerzett pontokat (a 2011. január 1. el?tt megszerzett pontokat is ideértve) csak egyéb termékekre vonatkoztatva valamint gyógyszerészi gondozás igénybevételére lehet beváltani.

A törzsvásárlói programok m?ködhetnek tovább azzal, hogy a jöv?ben kedvezmény, illetve a vásárlásból származó el?ny csak az egyéb termékek körében értelmezhet?.

 

Budapest, 2011. január .14.

Üdvözlettel:
Dr.Bódis Lászlóné
országos tisztif?gyógyszerész