ÁSZ – MGYK találkozó: Gyógyszerek és étrend-kiegészít?k – ÁSZ Hírportál


Az Állami Számvev?szék 2021 ?szén a gyógyszerek és étrend-kiegészít?k túlfogyasztásának kockázatairól készített elemzést. Az elemzésben feltárt kockázatok, jelenségek és következtetések voltak a témái az Állami Számvev?szék és a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezet?i közötti találkozónak.

A találkozón az Állami Számvev?szék (ÁSZ) részér?l Domokos László, elnök és Pálmai Gergely, az elemzés felügyeleti vezet?je, a Magyar Gyógyszerészi Kamara részér?l dr. Hankó Zoltán, elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila, hivatalvezet? vettek részt.

Dr. Hankó Zoltán „hiánypótló" elemzésnek nevezte az ÁSZ elemzését, melyet a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökségi ülése is napirendre vett. Az elnökség részleteibe men?en foglalkozott az elemzésben foglaltakkal, az egyes jelenségeket és kockázatokat külön értékelés alá vonták. Ezek közül dr. Hankó Zoltán kiemelte a gyógyszerekhez való hozzáférhet?ség kérdéskörét, valamint a gyógyszerreklámok és gyógyszermarketing egyes közvetlen és közvetett hatásait.

ÁSZ – MGYK találkozó: Gyógyszerek és étrend-kiegészít?k – ÁSZ Hírportál

Az étrend-kiegészít?k területén fontos el?relépés volt a Biztonságos Étrend-kiegészít? Program létrehozása – jelentette ki dr. Hankó Zoltán. A program jelent?sége, hogy az abban résztvev? mintegy 1700 gyógyszertár az általa forgalmazott étrend-kiegészít?k min?ségére és hamisítás-mentességére tud garanciát vállani.

Domokos László mindenekel?tt az ÁSZ-nak a témához kapcsolódó néz?pontját és mandátumát mutatta be a Kamara vezet?inek. Amennyiben a gyógyszerek – valamint az étrend-kiegészít?k – alkalmazása nem megfelel? módon történik, az indokolatlan kiadást jelent a társadalombiztosítás számára, míg az esetlegesen bekövetkez? egészségromlás egészségügyi és a nemzetgazdaságot érint? költségekkel is jár. Az ÁSZ elemzéseivel hozzáadott értéket kíván teremteni a társadalom számára, ezért tanácsadó funkciója keretében olyan témákat is feldolgoz, melyek közvetlenül nemcsak a közpénzzel gazdálkodó szervezeteket érintenek, hanem a társadalom széles rétegeit is.

A pénzügyi tudatosság – amely kultúra terjesztésére az ÁSZ országgy?lési felhatalmazással rendelkezik – és az egészségtudatosság szoros kapcsolatban állnak, az ÁSZ ezért is vette szemügyre a gyógyszerek és az étrend-kiegészít?k túlfogyasztásának témakörét – ismertette Domokos László, az Állami Számvev?szék elnöke.

ÁSZ – MGYK találkozó: Gyógyszerek és étrend-kiegészít?k – ÁSZ Hírportál

A találkozót Domokos László azzal zárta, hogy az elemzésben foglaltak figyelemre méltó hasznosulásának tekintjük a Magyar Gyógyszerészi Kamara ezzel kapcsolatos munkáját, és az ÁSZ nagyra értékeli azokat az el?remutató lépéseket, mely mind egyéni, mind társadalmi és nemzetgazdasági szinten a közérdeket, a közjót és a fenntartható pénzgazdálkodást szolgálják.

Az Állami Számvev?szék a gyógyszerek és étrend-kiegészít?k túlfogyasztásának kockázatairól készített elemzése itt érhet? el.

Dr. Pálmai Gergely, felügyeleti vezet?

(https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/gyogyszerek-es-etrend-kiegeszitok-asz-mgyk-talalkozo )