Átszervezhetik a gyógyszertári ügyeletet - Pet?fi Népe


Pet?fi Népe - 2019.01.31. 

Kalocsa: Helyi szakember kezdeményezésére került a képvisel?-testület elé a gyógyszertári ügyelet átszervezésének javaslata, amit a városatyák elfogadtak, de a végs? döntést a minisztérium hozza meg.

Ifjabb dr. Kasziba István a városatyák el?tt részletekbe men?en ismertette az ügyeletvállalás hatását a vállalkozásokra: egyre többet költenek rá (minimum ötezer forintot óránként), egyre zuhanó árrés mellett. A nagy anyagi terhet jelent? szolgáltatás jó ideje a magánpatikák dolga, pedig eredetileg állami feladat volt – most ennek átalakítására indult tárgyalás a Magyar Gyógyszerészi Kamaraés az illetékes minisztérium között. A patikus azt kérte a várostól, hogy egy javaslattal ?k is segítsék az ügy helyi rendezését...

.. A szakember azt szeretné elérni, hogy Kalocsán „úgy szervezzék át az ügyeleti rendszert, hogy az állami feladatot állami gyógyszertár végezze”, és a városháza ezt az álláspontját jelezze is a tiszti f?gyógyszerész felé. Ez racionálisabb m?ködést biztosítana a magánvállalkozásoknak, ráadásul nem csak a helyi patikusok életét könnyítené, hanem a betegekét is, mivel a feln?ttorvosi ügyelet, a gyermekorvosi ügyelet és a sürg?sségi osztály százméteres körzetén belül ki tudnák váltani az orvosságot, érvelt...