Az adherencia javításának legfontosabb letéteményesei a gyógyszerészek


A Magyar Gyógyszerészi Kamara október 9-i, a HUNGAROMED kiállításon tartott konferenciájáról dr. Hankó Zoltánt kérdeztük.  

– Miközben a területi szervezeteknél javában folyik a tisztújítás, a Kamara egész napos konferenciát szervez a HUNGAROMED kiállításon október 9-én. Nem lesz ebb?l gond?

– A szervez?k meghívására tavaly is részt vettünk ezen a rendezvényen – akkor írtuk alá a „Komplex gyógyszertári adherencia program” el?készítésére vonatkozó dokumentumot az MGYT-vel, a Semmelweis Egyetem Szervezési Intézetével, a Magyar Tüd?gyógyász Társasággal, a Hungaropharmával és a Nemzeti Betegfórummal. Idén nyáron ismét megkerestek a szervez?k, élükön Szócska Miklós volt államtitkár úrral.Az adherencia javításának legfontosabb letéteményesei a gyógyszerészek Örömmel mondtam igent, nemcsak a korábbi együttm?ködésünkre tekintettel, hanem azért is, mert szükségünk van arra, hogy egy önálló rendezvény keretei között foglalkozzunk ismét az adherenciával. Sok minden történt egy év alatt, az el?készít? szakasz lezárult. Meg kell beszélni, hogy merre menjünk tovább, és a tavalyi megállapodás kereteit is újra kell gondolnunk. Egyébként nem hiszem, hogy a konferencia gátolná a tisztújítást, vagy fordítva, a tisztújítás gátolná a konferencia-részvételt. Már az eddigi regisztrációk alapján is többen leszünk, mint amire eleve számítottam.

– Hogyan értékeli az adherencia-program szempontjából az elmúlt egy évet? Hogyan sikerült a gyógyszerészek edukációja, a betegek felvilágosítása?

– Amikor aláírtuk a megállapodást, nem nulláról indultunk. Évek óta egyre b?vül? népegészségügyi programokat szerveztünk – dönt?en a patikanapokhoz kapcsolódóan – és sok tapasztalatot szereztünk. Fokozatosan kristályosodott ki, hogy az ilyen programoknak – és a szakmai rendszerváltásnak is – az adherencia-fejlesztés kerülhet a középpontjába. Ezekben az években alakultak ki azok az együttm?ködések is, amelyek megalapozták a közös programhirdetést. Amikor a megállapodást aláírtuk, már több éves együttm?ködésünk volt az MGYT-vel, a Semmelweis Egyetem Szervezési Intézetével, a Tüd?gyógyász Társasággal és a nagykeresked?kkel is, különösen a Hungaropharmával (lásd címlapfotónkat – a szerk.). Az el?z? évben tematikusan foglalkoztunk az allergiával és a gyógyszerészi beavatkozási lehet?ségekkel és hónapokkal el?tte elindítottuk a COPD program edukációs szakaszát. Mindenki tudta, hogy mit vállalunk és azt is, hogy a célkit?zéseinket meg fogjuk tudni valósítani. A program el?készítése megtörtént. Intenzív edukációs programot vittünk a Gyógyszerészetben, a Gyógyszerészi Hírlapban, továbbképzéseken, konferenciákon és mindenki megcsinálta mindazt, amit vállalt. Több mint kétszáz gyógyszertár egy pilot programban is részt vett, amit a Semmelweis Egyetem fiatal adjunktusa koordinált. A betegek felkészítése dönt? mértékben a Patika Magazin közrem?ködésével történt. Az idei patikanapon jelentettük be a program indítását, ami már nemcsak az edukációt jelenti, hanem a konkrét gyógyszertári aktivitások is megkezd?dtek. A sztatinok helyes alkalmazását célul kit?z? programot a szeptember 4-i sajtótájékoztatón mutatta be prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony.

– A közös sajtótájékoztató alapján arra is következtethetünk, hogy az Államtitkárság támogatását élvezi a program?

– A betegek adherencia-fejlesztése az egészségpolitika egyik komoly feladata. Örülök, hogy ebben a munkában már a gyógyszerészekre is számítanak. Nemcsak a gyógyszerészeket és a betegeket, hanem az orvosokat és az egészségpolitika irányítóit is meg kellett gy?znünk arról, hogy a gyógyszerhasználati adherencia javításának legfontosabb letéteményesei a gyógyszerészek.

– A konferencián kerül bejelentésre a COPD-s betegek adherencia-fejleszt? programjának elindítása. Kik lesznek az ezzel kapcsolatos együttm?ködési megállapodás részvev?i?

– A COPD program szakmai bázisát értelemszer?en a Korányi Intézet és a Magyar Tüd?gyógyász Társaság biztosítja. Az Intézettel és a Társasággal az évek során nagyon komoly együttm?ködés alakult ki, de erre a programra nem kötünk külön megállapodást. Viszont a program fejlesztése új kereteket igényel, mert már nem az el?készítés, hanem a végrehajtás és a programfejlesztés fázisában vagyunk. Ezért azok a partnerek, akikkel tavaly megállapodtunk, az új megállapodásban is részt vesznek, és minden reményünk megvan arra, hogy csatlakozik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a Három generációval az egészségért alapítvány, az EESZT és az OGYÉI is. Ez a további fejlesztések szempontjából fontos fejlemény.

– Az EESZT-nek például milyen szerepe lehet a programban?

– Régóta kérjük, hogy a gyógyszerészek egyrészt láthassák, hogy betegeik milyen gyógyszereket váltottak ki korábban és miket nem. Ennek révén meg lehet el?zni a jogosulatlan kiváltással kapcsolatos vitákat, de ennek a segítségével tudják kideríteni azt is, hogy adherens-e a beteg, vagy ha nem, a non-adherenciának milyen okai vannak. Azt szeretnénk, hogy az EESZT fejlesztésekben dominánssá váljanak a gyógyszerészek szakmai tevékenységét segít?, így pl. a gyógyszerbiztonsági validálást támogató szolgáltatások, mint egy egységes interakciós adatbázis, a párhuzamos gyógyszerelés kontrollját segít?, vagy az egyes gyógyszerkiváltások közötti id?tartamot kontrolláló programok. Az EESZT vezet?i ebben partnerek, és ezt az is visszaigazolhatja, hogy csatlakoznak a programhoz.

– A konferencia programját böngészve látható, hogy feszes lesz. Mit tud elmondani az egyes programelemekr?l?

– A konferencián kerül ismertetésre az általános gyógyszerészi módszertan, amely a Semmelweis Egyetem bázisán, a Hungaropharma, az MGYK és az MGYT támogatásával került kidolgozásra. A pillanatnyilag végs? tartalomhoz sok gyógyszertár programban való részvétele és tapasztalata is szükséges volt. Úgyszintén most indul a COPD program. A szakmai programelemek bemutatása mellett több el?adás foglalkozik majd azokkal az informatikai lehet?ségekkel, amelyek segíthetik az adherencia-fejlesztést, illetve azokkal az építészeti és tárgyi feltételekkel, amelyek úgyszintén befolyásolják a gyógyszerész-beteg kapcsolatot. Én is várom a délel?tti szekciót lezáró fórumot, ahol els?sorban a betegszervezetek képvisel?inek a reakcióira leszek kíváncsi, és a délutánit is, ahol a gyógyszerészek fejthetik ki a véleményüket. Annyit még hadd mondjak, hogy az általános gyógyszerészi módszertant a Gyógyszerészi Hírlap októberi számával együtt minden gyógyszertárban dolgozó gyógyszerésznek megküldjük és a COPD segédletet – a már bevett gyakorlatnak megfelel?en – a nagykeresked?k segítségével néhány napon belül juttatjuk el a gyógyszertárakba. Szeretnék emlékeztetni, hogy a COPD-vel tavaly nyártól egy éven át foglalkoztunk a Gyógyszerészetben és a Gyógyszerészi Hírlapban is, van tehát szakmai muníció b?ven.  

– Úgy tudom, hogy a részvételért 10 kreditpont jár. Meddig lehet regisztrálni a konferenciára?

– Folyamatosan, egészen a konferencia kezdetéig. A részvétel ingyenes, de el?zetes regisztrációhoz kötött.

B. Zs.

Címlap:
Az MGYK 2018-as HUNGAROMED-en tartott konferenciáján született együttm?ködési megállapodás aláírói: dr. Hankó Zoltán, dr. Kovács Gábor, prof. dr. Szök? Éva, dr. Pogány Gábor, prof. dr. Zelkó Romána, dr. Feller Antal.