Az állam szerepe az innovációvezérelt gazdaságban - hirlevel.egov.hu


"... Napjaink politikai, szakpolitikai diskurzusában visszatér? vitatéma az állam szerepe az innovációvezérelt gazdaságban. Egyes szerepl?k jellemz?en úgy mutatják be az államot ebben a vitában, mint az innováció és a hatékonyság gátját, amely az újító gondolkodásnak keretet szab. A valóság ezzel szemben az, hogy egyes nemzetközi példák szerint az állam sok esetben jóval hatékonyabban m?ködhet, mint egyes piaci szerepl?k...

Miért tulajdonítják hát a kockázati-t?ke-alapoknak a biotechnológiai forradalmat? A biotechnológiába történ? köz- és magánbefektetések történetét Paul Berg kémiai Nobel-díjas tudós 1980-ban kiválóan összefoglalta. Berg jól látta, hogy merészség, el?relátás és t?ke révén – melyek a magánszektorból hiányoztak – az állam mennyit tett az iparág jöv?beni fejl?déséért. Vagy pontosabban szólva: mennyit tett az új technológia finanszírozása révén a fejl?désért egészen addig a pontig, míg a riasztó bizonytalanság átalakult egyszer? kockázattá. A magánszektor sok tekintetben kevésbé vállalkozó szellem?, mint az állam: visszariad az igazán radikális új termékekt?l, eljárásoktól, és ráhagyja az államra az els?, igazán rizikós befektetések vállalását.”

 

https://hirlevel.egov.hu/2019/08/04/az-allam-szerepe-az-innovaciovezerelt-gazdasagban/