Az EMMI Egészségügyért Felel?s Államtitkársága egy el?terjesztés szerint emelné a közforgalmú patikák árrését - Videolink! - Napi Aktuális - echotv.hu


Az Egészségügyért Felel?s Államtitkárság egy el?terjesztés szerint emelné a közforgalmú patikák árrését - Videolink! - Napi Aktuális - echotv.hu
A riport a képre kattinva érhet? el!

Dr. Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke volt a tegnap esti (2012.06.26.) Napi Aktuális cím? m?sor vendége, a video anyaga képre kattintva érhet? el, és 0:46-nál - els? a riportok sorában - kezd?dik!


El?bb azonban fellélegezhetnek a patikák és fellélegezhetnek a betegek is. Egy új javaslat emelné a közforgalmú gyógyszertárak árrését. Riporter: Az Egészségügyi Államtitkárság egy el?terjesztés szerint emelné a közforgalmú gyógyszertárak árrését, a patikák különösen a vidéki kisforgalmú egységek jövedelmez?sége ugyanis jelent?sen csökkent az utóbbi id?ben és a Széll Kálmán Terv következtében tovább romlott a helyzetük.

Árrésük emelését azonban nem plusz forrásból, hanem bels? átcsoportosítással oldanák meg, ez a betegeknek és a gyógyszertáraknak is jó lenne, a nagykeresked?k viszont tiltakoznak ellene. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke úgy fogalmazott ezzel a lépéssel egy id?re fellélegezhetnek a patikák, csökkennek a nehézségeik, igaz további intézkedésekre is szükség van ahhoz, hogy a problémák megoldódjanak.

 

    Mv: A Napi Aktuális vendége Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, jó estét kívánok.

    Hankó Zoltán, elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara: Kezeit csókolom. Mv: Hallhattuk az összeállításban új javaslatot készít az Egészségügyi Államtitkárság, de magyarra lefordítva mit jelent ez pontosan a gyógyszertáraknak, a patikusoknak és a betegeknek?

    Hankó Zoltán: Hát kezdjük el?ször a betegekkel, mert a rendszer azért m?ködik, hogy ?k a gyógyszereikhez hozzájussanak. A javaslat értelmében ennek az árrés korrekciónak nem lehet olyan hatása, ami akár a betegeknek terheit növelné, akár a TB gyógyszerkasszának a terheit növelné, ez az egyik része.

    A másik része, hogy a javaslatnak az értelmében éves szinten körülbelül egy hárommilliárd forintnyi összeggel növekedne a gyógyszertárak rendelkezésére álló árrés, ugye nagyjából tudjuk hogy mit jelenthet, mert a közfinanszírozott gyógyszerek éves árrés tömegének körülbelül a hét százalékát jelentheti.

    Mv: Ön azt említette, hogy lényegében mindenki járjon jól, tehát a betegek és a betegbiztosítók is, de hogy lehet ezt elérni? Hankó Zoltán: Hát az államtitkárság egy olyan megoldást javasol ebben a tervezetben, amelyik egy bels? átcsoportosítással tenné lehet?vé a gyógyszertáraknak az árrés korrekcióját, magyarul mondva amit a patikák megkapnak árrésként, azt lényegében a nagykereskedelmi árrésb?l venné el a javaslat.

    Mv: Lényegében valami hasonlót fogalmaztak meg a gyógyszerészek és a Gyógyszerészi Kamarai is, akkor mondhatjuk azt itt, hogy most a két álláspont az nagyjából egyezik vagy legalábbis jó úton halad egymás felé?

    Hankó Zoltán: Nekünk az lett volna a jó és azt gondolom, hogy a rendszer minden szerepl?jének az lett volna a jó hogy ha erre az árrés korrekcióra egy küls? forrásból lehet fedezetet teremteni ezzel együtt azt írja az államtitkárságnak az el?terjesztése, hogy a 2012-es költségvetési keretek között erre nincsen lehet?ség, ezzel együtt én azt gondolom, hogy a gyógyszertárak számára alapvet?en egy jó irány lehet.

    Egyrészt azért, mert jelzi azt, hogy a kormány érzi-látja azt a feszültséget, ami a gyógyszertárak m?ködtetését jellemzi, ugye itt nekünk nem csak a liberalizációnak az éveiben fölhalmozott problémákkal kell megküzdenünk, hanem a Széll Kálmán Terv okozta forráskivonással is és ez egy nagyon komoly veszteséget jelent a gyógyszertáraknak, másrészt pedig valahol az intézkedés indoklásában megfogalmazásra került az is, hogy tulajdonképpen ennek az átcsoportosításnak az elvi alapját az adja meg, hogy a gyógyszerek kereskedelmi árrésének olyan a bels? szerkezete, aminek következtében év, mint év ennek az árrésnek egyre

    jelenik meg a gyógyszer nagykeresked?knél és tulajdonképpen ez az átcsoportosítás, a gyógyszertárak és a nagykeresked?k közötti árrés megosztásnak valahol a 2009-es viszonyaihoz menne vissza.

    Mv: A többletforrásokról majd még beszélünk, egy kicsit térjünk vissza az árréshez. A mai adatokat nézegettem én is és itt olyan adatokra bukkantam, amikor is azt mondják, hogy az árrést tekintve már több, mint 4 milliárd forintra nyílt lényegében, hogyha fogalmazhatunk így, az olló, ugye a nagykeresked?k és a patikák között.

    És a patikák 25%-a veszteségesen m?ködik az egyes felmérések szerint és itt azt írják, hogy az összes veszteség az 7 milliárd forint. E tekintetben még azért fogalmazhatunk úgy, hogy összességében az ágazat azért m?köd?képes?

    Hankó Zoltán, elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara: Hát nézze, hogyha a gyógyszertáraknak durván egy 25%-a veszteségesen m?ködik és ez mérleg adatok alapján lényegében egy objektív érték, és itt az éves veszteségnek az értéke eléri a 7 milliárd forintot, akkor egy körülbelül 3 milliárd forintot kitev? árrés-korrekció, ami ráadásul egy bels? átcsoportosításból kerül biztosításra, nyilván a problémáinkat nem oldhatja meg.

    Ezért ezt a lépést követ?en további olyan kompenzációkban is gondolkodnunk kell, ami egyrészt a gyógyszertárak m?ködését biztosítja, másrészt a gyógyszerellátó rendszernek a hatékonyságát is fogja tudni javítani.

    Erre vonatkozóan a javaslataink elkészültek és a minisztériumnak az asztalán vannak.

    Mv: Június elején pedig Ön úgy fogalmazott, hogy többletforrásokra is szert kell tennie a gyógyszertáraknak és hogyha minden igaz, akkor már el is indult valamiféle tárgyalás ez ügyben.

    Történt azóta el?relépés, tehát tudnak már többet e tekintetben? Hankó Zoltán: Hát az egyik lépés pont itt ez az árrés-korrekció, aminek a tervezete most kint van közigazgatási egyeztetésen, itt tulajdonképpen tavaly októberben egy, az ágazatnak a helyzetével foglalkozó kormány-el?terjesztés már jelezte azt, hogy 2013-ban egy úgynevezett szolgáltatási díj bevezetésével kellene részben az ágazatnak a problémáit kezelni.

    Másrészt pedig az el?bb említett hatékonyságot növelni, bízom abban, hogy a 2013-as költségvetéssel foglalkozó szakemberek meg fogják találni ennek a szükséges forrásnak a fedezetét is.

    Mv: Hát ha már a forrásoknál tartunk, ugye a 2013-as költségvetéssel egészen pontosan 158 milliárd forintot írtak ki a gyógyszerár-támogatásra, ez elegend? lesz vagy számítanunk kell ismét drágulásokra? Hankó Zoltán: Én azt gondolom, hogy ez a 158 milliárd forint vagy a gyártói befizetésekkel együtt százkilencven-valahány milliárd forint, ugye itt a számokkal mindig, mindenki végülis játszani szokott, sem az egyik, sem a másik megközelítés, én azt gondolom, a kiegyensúlyozott, a jelenlegi színvonalú gyógyszerellátásnak a garanciáit nem hordozza.

    Én azt gondolom, hogy ez egy nem igazán reális terv a költségvetésben, mindenképpen itt pótlólagos forrásokat kell tudni keresni ahhoz, hogy a betegellátás térben és id?ben is biztosított legyen január elsejét?l, december 31-ig 2013-ban.

    Mv: És már csak egyetlen egy kérdésem lenne így a beszélgetésünk végéhez érve, mikor jutunk el odáig, hogy ez teljesen megvalósuljon?

    Hankó Zoltán: Hát nézze, nem rajtunk múlik, és azt gondolom, hogy nem az egészségpolitikusokon múlik, van egy olyan kifeszített gazdasági helyzet az országban, aminek a kínjaival, gondjaival, bajaival mindannyian küszködünk, ebb?l azt gondolom, mindannyian kivesszük a részünket, amit lehet mi is hozzáteszünk ebben értelemszer?en a betegellátás min?ségének a javításával.

    Mv: Hankó Zoltán köszönöm, hogy itt volt. Hankó Zoltán: Én köszönöm a lehet?séget.