Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a Patikanapon


A XV. Országos Patikanap megnyitóját követ?en orvos-gyógyszerész találkozóra is sor került, a szakmai program keretében a gyógyszerészek szerepét a légúti betegségek megel?zésében és keretében kérdéskörét vitatták meg.

 

A tapolcai Tamási Áron M?vel?dési Központban június 6-án délután tartott szakmai programot a Magyar Gyógyszerészi Kamara a Magyar Pulmonológiai Társasággal és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társasággal közösen szervezte.

Az összejövetel moderátora dr. Czaun Péter, az MGYK Veszprém Megyei Szervezetének elnöke volt, aki köszönt? szavai után a méltatta a patikanapok jelent?ségét. Ezt követ?en a jelenlév?k megtekintették dr. Stark Borbála, a központi megnyitó ünnepség háziasszonyának a Stark Patikát bemutató filmjét.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a PatikanaponA szakmai programot prof. dr. Szök? Éva, az MGYT elnöke kezdte „A gyógyszerészi gondozás a népegészségügyi programok szolgálatában” cím? el?adásával. A lakosság egészségi állapotát bemutató adatok ismertetése után a gyógyszerészi gondozás fontosságára hívta fel a figyelmet. „Mit tehetnek a gyógyszerészek?” – tette fel a kérdést, majd azokat a szakmai programokat sorolta, amelyek a gyógyszerészek megfelel? szakmai felkészültségéhez elengedhetetlenek.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a Patikanapon

Prof. dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológai Intézet f?igazgató f?orvosa, a Magyar Pulmonológiai Társaság elnöke „A gyógyszerészek szerepe a légúti megbetegedések megel?zésében és kezelésében” cím? el?adása következett ez után. A COPD betegségben szenved?kkel kapcsolatos adatok bemutatása során rátért a légúti betegségek kórlefolyásának bemutatására, hangsúlyozva, hogy fontos korán felfedezni a betegséget. Kitért az ajánlott terápiákra, a gyógyszeres kezelésre is, a f? hangsúlyt azonban a gyógyszerészek szerepére, az orvosok és gyógyszerészek együttm?ködésére helyezte.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a PatikanaponDr. Czebe Krisztina PhD, a tapolcai Deák Jen? Kórház tüd?gyógyász osztályvezet? f?orvosa „Felkészítés tüd?transzplantációra és a m?tét utáni felépülés el?segítése légzésrehabilitációs osztályon” címmel osztotta meg a transzplantációval kapcsolatos tudnivalókat a hallgatósággal. Kitért a transzplantációk történetére, számos adatot is ismertetett ezzel kapcsolatban, kiemelve azt, hogy a beteg együttm?ködése, élni akarása dönt? lehet a gyógyulás szempontjából.

 

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a Patikanapon„Komplex légzésrehabilitáció a Deák Jen? Kórház Tüd?rehabilitációs Osztályán” címmel dr. Lengyel László, a kórház tüd?rehabilitációs osztályának f?orvosa következett ez után, aki mondandóját a pulmonológiai rehabilitáció definíciójával kezdte. Számos adatismertetése után rátért a rehabilitáció alapelveire, a terápiás programokra, végezetül pedig a betegoktatás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a PatikanaponA továbbiakban dr. Lankó Erzsébet, a PTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika klinikai szakgyógyszerésze és dr. Vida Róbert, a PTE ÁOK, Klinikai Központi Gyógyszertár klinikai szakgyógyszerésze az „Irányelv a krónikus obstruktív légúti betegség (COPD) kezelésére rendelt gyógyszerek biztonságos és hatékony alkalmazását támogató gyógyszerészi tanácsadásról” cím? munkáját dr. Lankó Erzsébet ismertette. Felvillantotta a gyógyszerészi gondozás történetét, el?zményeit, majd kitért a COPD kapcsán ez év márciusban megjelent gondozási irányelvre is. Az irányelvet fejezetenkénti bontásban részletesen ismertette.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a PatikanaponDr. Pomázi Anita, a kecskeméti Partner patika szakgyógyszerésze a „Mit tehetünk a COPD-s betegekért?” címmel a dohányzásról való leszoktatás gyógyszertári eszközeir?l, illetve a leszokás sikerességét befolyásoló tényez?kr?l tartott el?adást. Kitért a COPD és a dohányzás kapcsolatára, majd kiemelte, hogy a dohányzás betegség és nem szokás. A leszokást segít? stratégiák bemutatása során részletesen kitért a gyógyszerészek szerepére.

Az együttm?ködés folytatódik – szakmai konferencia a PatikanaponVégezetül dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke következett, aki „A patikanapok szerepe a gyógyszertárak népegészségügyi mozgósításában” címmel foglalta össze a patikanapok, illetve a szakmai program jelent?ségét. Kiemelte, hogy a tapasztalatok szerint egy-egy napos rendezvénnyel nehéz elérni betegeket, ezért ma már a patikanapi aktivitások egy egyéves folyamat kezdetét jelentik, amelyhez módszeresen építik fel a szakmai tartalmat. Az elmúlt évek patikanapjai, illetve azok témáinak rövid ismertetése után említésre került, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is tartottak pre-patikanapot, ahol szakmai szervezési és hatékonysági szempontból értékelték az elmúlt évet. A vélemények összegzése során arra jutottak, hogy a módszertanilag és szervezésileg megvalósult a terv, azonban se a gyógyszerészek, se a betegek részér?l nincs információjuk arra vonatkozóan, hogy mennyire volt hatékony a program. A jöv?ben a kommunikációval kapcsolatban néhány dolgon változtatni kell – emelte ki. Végezetül hangsúlyozta a gyógyszerészek fontos szerepét a prevencióban és az egészséges életmódra nevelésben, majd annak a reményének adott hangot, hogy az idén is megtalálják az együttm?ködés formáit az orvosokkal a légúti betegségekkel kapcsolatban.

Az összejövetelt állófogadás zárta, majd az érdekl?d?knek lehet?ségük nyílt a tapolcai barlang gyógyító részlegének megtekintésére.

mgyk.gyh