Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál


Az MGYK Fejér Megyei Szervezete tagjai székesfehérvári irodájukban 2022. április 26-én az 1989 óta regnáló megyei elnökök fényképeit bemutató tablót avattak. A megyében dolgozó gyógyszerészek részvételével tartott bens?séges ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Hankó Zoltán országos elnök, részt vett rajta dr. Nagygy?ri Elemér és dr. Dobosné dr. Könye Zsuzsa korábbi megyei elnökök, valamint dr. Schneider Attila jelenlegi elnök.

Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránálAz összejövetel dr. Schneider Attila köszönt? szavaival vette kezdetét, aki elmondta, a tabló avatásának ötlete Száraz Marianntól, az iroda vezet?jét?l származott. „Noha csak pár évtizedre kellett visszaemlékezni az egyes elnöki id?szakok pontos dátumaival kapcsolatban, az országos hivatal és a kollégák segítségével sikerült csak” – hangzott el.  Ezért is fontos emléket állítani azoknak a gyógyszerészeknek, akik az elmúlt évtizedekben képviselték a gyógyszerészeket, majd név szerint is felsorolta ?ket: dr. Ács-Kurucz János, dr. Nagygy?ri Elemér, dr. Dobosné dr. Könye Zsuzsa, ifj. dr. Szabó Attila, dr. Békefi Géza.

Dr. Hankó Zoltán következett ez után, aki beszédében a közösség, a közösségi munka fontosságát emelte ki. Mint mondta, születésünkkor egy közösség tagjává válunk, aminek van múltja, vannak közös emlékei küzdelmei és értékei. A gyógyszerészek is egy nagy hagyományokkal rendelkez? közösség tagjává váltak, amikor megkapták a diplomájukat. „Ez a közösség már akkor létezett, miel?tt mi lettünk volna, és minden bizonnyal azután is közösség fog maradni, miután mi nem leszünk tagja. Amikor egy közösség tagjává válunk, ajándékként kapjuk mindazt, amiért az el?dök megküzdöttek, felel?sséget is vállalunk azért, hogy az ajándékot meg?rizzük” – emelte ki. A Kamara kultúráját, munkamódszereit, szervezeti struktúráját, közösséggé formálását az alapítók alakították ki. „Ebben a munkában vettek részt a Kamara korábbi Fejér megyei elnökei, akikre emlékezni kötelességünk”. Végezetül annak a reményének adott hangot, hogy a Fejér megyei szervezet értékmeg?rz? funkciója országossá válik. „Aki a múltját nem becsüli, a jöv?jét nem érdemli.”

mgyk.gyh

Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál

 Dr. Schneider Attila

Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál

Dr. Schneider Attila és dr. Hankó Zoltán

 Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál

Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál

Dr. Schneider Attila, dr. Nagygy?ri Elemér, dr. Dobosné dr. Könye Zsuzsa, dr. Hankó Zoltán

Az el?dök megbecsülése – Tablóavatás a Fejér megyei kamaránál

 Dr. Nagygy?ri Elemér, dr. Dobosné dr. Könye Zsuzsa