Az innovációban hisz a gyógyszerészkar új dékánja - Pécsi Hírek


Pécsi Hírek - 2019.06.24. (9. oldal)

"2016-tól vált önálló karrá, ezzel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) legfiatalabbja a Gyógyszerésztudományi Kar. Élére most egy olyan jeles gyógyszerész állt, aki a pécsi gyógyszerészképzés ötletének megfoganásakor már jelen volt, bábáskodott annak megszületésekor és segített beemelni a tekintélyes karok közé. Botz Lajossal készítettünk interjút kinevezése után...

...Az utóbbi évek arról szóltak, hogy az egyetemi képzések, az egészségügyi fels?oktatás minél közelebb kerüljön a gyakorlathoz, ez általános tendenciává vált, és fontos, hogy ez így is maradjon. Olyan intézetekre van szükség, amiknek folyamatos kapcsolata van a napi problémákkal. Nálunk az oktatás, a kutatás és a klinikai gyakorlat kéz a kézben együtt van... Az egyetem szempontjából nézve a gyógyszerésztudományi egy gazdaságilag is jó mutatókkal rendelkez? kar, így sok más karral szemben kedvez?bb helyzetben vagyunk. Stabil a helyzetünk, de garancia semmire sincs, az esetlegesen adódó kockázatokat szükségszer?en figyelemmel kell követni, és sokat kell tenni folyamatosan azért is, hogy ez a stabilitás meg is maradjon.

Úgy vélem, biztonságosan akkor fog megállni a lábán a kar, ha egy er?sebb innovációs háttér alakul ki mögötte, az intézetek infrastrukturálisan és a személyi állományt tekintve egyaránt meger?södhetnek. Csak oktatás-központúsággal nem lehet megmaradni, folyamatos fejl?dés kell ahhoz, hogy lépést tartsunk. Szerencsére ezt az egyetem vezetése is látja.

Ma a gyógyszeripar Magyarország egyik vezet? iparága, hiszen maga gyárt, fejleszt, állít el? innovatív termékeket ellentétben például az autóiparral, ahol a „végtermék” fejlesztése jobbára nem itt áll össze.

Hangsúlyozom, az innováció az az irány, ami felé folyamatosan haladni kell, amib?l nem lehet kimaradni, amire fel kell f?zni minden célt..."