Az ipar?zési adó számításáról - MGYK


A helyi ipar?zési adóról szóló törvény szerint az adókötelezettség érinti az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet. Általános szabály, hogy az ipar?zési adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatás értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével és az anyagköltség összegével.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-vel hatályba lépett az a korrigáló tényez?, hogy az ELÁBÉ elszámolhatóságának mértéke a nettó árbevételt?l függ, ami annyit jelent, hogy 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétel esetén az ELÁBÉ teljes összegben elszámolható. E fölötti nettó árbevételnél viszont az eladott áruk beszerzési értéke egyre csökken? mértékben, sávosan vehet? figyelembe a csökkent? tételek között.

A korlátozás alóli törvényi kivétel többek között, hogy a közfinanszírozásban részesül? gyógyszerek mint áruk értékesítése kapcsán elszámolt bevétel, ami azt jelenti, hogy az adóalap megállapításánál azon áruk beszerzési értékének teljes összege csökkenti a nettó árbevétel összegét, amelyek közfinanszírozásban részesülnek.

Ismereteink és tapasztalataink szerint a gyógyszertárak által alkalmazott programok képesek arra, hogy külön kezeljék éves szinten a közfinanszírozott gyógyszerek és egyéb eladott áruk beszerzési értékét, amit a vállalkozásnak az ipar?zési adó bevallásában be kell állítani.

2014. január 1-t?l hatályba lépett a Htv. 39. § (6) bekezdése alapján az a kötelezettség, hogy a társasági adótörvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak min?sül? adóalanyoknak nettó árbevételüket és az ezt csökkent? ráfordításokat összesíteni kell, és az egyes adóalanyok adóalapját az adóalany nettó árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételéhez viszonyított aránya határozza meg. Fontos, hogy 2014-ben, ha az adóalanyok közötti kapcsolt vállalkozási jogviszony csak egy napra is fennáll (vagyis nem egész évben), akkor is a teljes adóévi nettó árbevételt és a nettó árbevételt csökkent? ráfordításokat kell figyelembe venni.

2015-t?l a fenti kötelezettség módosításra került, ami szerint a kapcsolt vállalkozási viszony fennállásának id?tartamára jutó nem teljes, hanem a napi id?arányosítással számított nettó árbevételt és az ezt csökkent? tételeket kell figyelembe venni.

A kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó számítások eredményeként a kapcsolt vállalkozások ipar?zési adóalapja összességében nem változik, viszont az árrés-százalék függvényében jelent?s eltolódás tapasztalható az alacsonyabb árrést elér? gyógyszertári vállalkozás terhére.

Budapest, 2015. május

A Könyvel?k fóruma képviseletében

Dr. Elmerné Bagi Edina