AZ MSZKSZ a köztársasági elnök asszonyhoz fordult a KATA törvény kapcsán – MTI OS


MTI, Budapest, 2022. július 15., péntek (OS) 

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége Novák Katalin köztársasági elnök asszonyhoz fordult a KATA törvény kapcsán. A Szövetség nem vitatva a Parlament jogalkotási legitimációját, a törvény megfontolásra történ? visszaküldését javasolta. A törvény által bevezetni kívánt változások az adóév derekán lépnének hatályba, nem szolgálva ezzel a közellátás folyamatos biztosítását ezáltal a nemzetgazdaság érdekeit.

A Parlament fontolja meg a törvény 2023. január 1-t?l történ? bevezetését. Így lehet?ség nyílna arra, hogy az érintett piaci résztvev?k m?ködése a jelenlegi formában biztosított legyen az év folyamán, az utolsó negyedévre nem tolódnának át a fekete gazdaság irányába, valamint kidolgozásra kerülhetne más alternatív adózási forma, illetve a meglév? adónemekbe történ? átállásra több id? és jobb kommunikációs támogatás nyílna. A Szakmai Kamarák tagságát képez? KATA-s szolgáltatók nem csak a magán, a piaci, hanem az állami szektor megrendelésére is dolgoznak. Az év folyamán hatályba lép? változás veszélyeztetheti többek között a nyomozó hatóságok, bíróságok által kirendelt ügyvédek, szakért?k rendelkezésre állását, a közbeszerzéseken induló KATA-s vállalkozások ajánlati, vagy szerz?dési kötelmeit, valamint az egészségügyi szolgáltatók ellátási rendszerét. Továbbá hátrányosan érintheti az amúgy is nehézségekkel küzd? épít?iparban érintett tervez?k, m?szaki ellen?rök és más kisvállalkozók szolgáltatásait, amely közvetlenül hat a családokra.

(MTI)

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége Novák Katalin köztársasági elnök asszonyhoz írt levele itt olvasható:

https://szakmaikamarak.hu/wp-content/uploads/Novak-Katalin_koztarsasagi_elnok_2022-07-14.pdf