Az OGYÉI FoNo VII-1/2018. sz. közleménye a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról


A Szabványos Vényminták Gy?jteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása – az alábbiak szerint – az Oculogutta povidoni iodinati 2,5 % vényel?irattal, továbbá „A szemcsepp steril sz?rése” (lásd 1. sz. melléklet), ill. „Buborékpont-teszt a sz?r? integritásának ellen?rzésére” (lásd 2. sz. melléklet) szövegekkel egészül ki.

A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történ? módosítása az Egészségügyi Közlönyben történ? közzétételt követ? 5. naptól alkalmazandó.

További részletek:

http://www.ogyei.gov.hu/dynamic/1_2018%20_FoNo%20kozlemenyek%20pdf_ek/FoNo%20VII_1_2018_sz_kozlemeny.pdf